Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про залізничний транспорт від 04.07.1996 № 273/96-ВР ЗУ Про залізничний транспорт - Закони України 2014

Про залізничний транспортСтатья 1. Визначення основних понять 

У цьому Законі основні поняття вживаються в такому значенні: 

залізничний транспорт - виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств залізничного транспорту загального...


Статья 2. Залізничний транспорт у народногосподарському комплексі та соціальній сфері держави 

Залізничний транспорт є однією з важливих базових галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв'язки і потреби населення у перевезеннях. Діяльність...


Статья 3. Законодавство про залізничний транспорт 

Законодавство про залізничний транспорт загального користування складається із Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), цього Закону, Статуту залізниць України, який затверджується...


Статья 4. Управління залізничним транспортом 

З метою забезпечення державних і суспільних інтересів, свободи підприємництва і формування ринку транспортних послуг, безпеки перевезень, захисту навколишнього природного середовища Кабінет...


Статья 5. Майно залізничного транспорту 

Майно, закріплене за залізницями, підприємствами, установами та організаціями залізничного транспорту загального користування, є загальнодержавною власністю.

Управління майном...


Статья 6. Землі залізничного транспорту та охоронні зони 

Землі, що надаються в користування для потреб залізничного транспорту, визначаються відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ). (...


Статья 7. Відносини залізниць з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування ( Назва статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 ) 

Відносини залізниць з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування базуються на податковій і договірній основах відповідно до чинного законодавства України.

(...


Статья 8. Основи організації перевезень на залізничному транспорті 

Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом загального користування організується на договірних засадах. Для забезпечення виконання договірних...


Статья 9. Тарифи на залізничні перевезення 

Встановлення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу залізничним транспортом (за винятком приміських пасажирських перевезень) у межах України здійснюється на підставі...


Статья 10. Основи виробничо-фінансової та інвестиційної діяльності на залізничному транспорті 

Підприємства та організації залізничного транспорту загального користування здійснюють свою діяльність на основі поєднання принципів державного регулювання та ринкових відносин.

...


Статья 11. Безпека на залізничному транспорті 

Залізниці та підприємства залізничного транспорту загального користування забезпечують безпеку життя і здоров'я громадян, які користуються його послугами, а також безпеку руху поїздів, охорону...


Статья 12. Охорона вантажів та об'єктів на залізничному транспорті 

Залізниці та підприємства залізничного транспорту загального користування забезпечують збереження вантажів, багажу та вантажобагажу на шляху слідування та на залізничних станціях згідно з...


Статья 13. Організація роботи залізничного транспорту в умовах надзвичайних обставин 

Організація роботи залізниць та підприємств залізничного транспорту загального користування в умовах надзвичайних обставин здійснюється згідно з чинним законодавством України.

...


Статья 14. Мобілізаційна підготовка залізничного транспорту 

Мобілізаційна підготовка залізничного транспорту загального користування є важливим державним завданням щодо зміцнення безпеки держави і здійснюється в мирний час з метою завчасної підготовки...


Статья 15. Трудові відносини працівників залізничного транспорту 

Трудові відносини працівників залізничного транспорту загального користування регулюються на підставі Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Положення "Про дисципліну працівників...


Статья 16. Соціальний захист працівників залізничного транспорту 

Соціальний захист працівників залізничного транспорту загального користування здійснюється у встановленому порядку згідно з чинним законодавством України.

Працівники залізничного...


Статья 17. Дисципліна, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах залізничного транспорту 

Дисципліна працівників залізничного транспорту загального користування регулюється чинним законодавством України та Положенням "Про дисципліну працівників залізничного транспорту України" (...


Статья 18. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків України 

Укрзалізниця, залізниці та інші підприємства, установи та організації залізничного транспорту загального користування можуть виступати як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності і здійснювати...


Статья 19. Розвиток інфраструктури залізниць щодо транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України 

Залізниці повинні здійснювати розвиток інфраструктури транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України, підвищувати пропускну і переробну спроможність прикордонних...


Статья 20. Міжнародне співробітництво у галузі залізничного транспорту 

Здійснення співробітництва з організаціями залізничного транспорту іноземних держав, правовий захист з питань залізничного транспорту України та представництво інтересів України у відповідних...


Статья 21. Взаємовідносини підприємств залізничного транспорту з власниками залізничних під'їзних колій 

Відносини підприємств залізничного транспорту з власниками залізничних під'їзних колій, порядок і умови експлуатації цих колій, обігу рухомого складу, що не належить до залізничного транспорту...


Статья 22. Права та обов'язки залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту 

Залізниці, підприємства, установи та організації залізничного транспорту загального користування мають право: 

а) встановлювати межі зон підвищеної небезпеки; 

б) у...


Статья 22-1. Обов'язки пасажира і перевізника під час перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні 

Під час перевезення у міжнародному залізничному сполученні пасажир зобов'язаний мати належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом...


Статья 23. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань під час перевезень 

У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором про організацію перевезень вантажів перевізники несуть відповідальність за неповну і несвоєчасну подачу вагонів і...


Статья 24. Відповідальність за пошкодження транспортних засобів 

Відправники, одержувачі вантажів та власники під'їзних колій несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України за пошкодження контейнерів і рухомого складу...


Статья 25. Відшкодування збитків, заподіяних залізничному транспорту 

Збитки, що виникли у разі порушення безперебійної роботи та безпеки руху на залізничному транспорті загального користування внаслідок блокування його комунікацій та інших навмисних незаконних...


Статья 26. Акти, претензії та позови 

Обставини, які можуть служити підставою для майнової відповідальності перевізників, відправників і одержувачів вантажу, багажу, вантажобагажу, пасажирів, засвідчуються актами.

Вимоги...


Статья 27. Мова службового діловодства та спілкування на залізничному транспорті 

Службове діловодство, облікова, звітна, комерційна і технічна документація, телеграфний зв'язок, правова і науково-технічна інформація, а також інформація і реклама на залізничних станціях,...