Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про засади функціонування ринку природного газу від 08.07.2010 № 2467-VI ЗУ Про засади функціонування ринку природного газу - Закони України 2014

Про засади функціонування ринку природного газуСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

1) алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із...


Статья 2. Правова основа функціонування ринку природного газу 

1. Правову основу функціонування ринку природного газу становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, Кодекс України про надра ( 132/94-ВР ), закони України "Про трубопровідний...


Статья 3. Державне управління 

1. Державне управління у сфері функціонування ринку природного газу здійснює Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в...


Статья 4. Державне регулювання 

1. Державне регулювання діяльності суб'єктів ринку природного газу, в тому числі суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, які діють на суміжних ринках, здійснюється Кабінетом...


Статья 5. Державний нагляд (контроль) 

1. Державний нагляд (контроль) у сфері функціонування ринку природного газу здійснюють у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в...


Статья 6. Ліцензування господарської діяльності на ринку природного газу 

1. Діяльність, пов'язана з транспортуванням та розподілом трубопроводами, постачанням за регульованим та нерегульованим тарифами, зберіганням природного газу в обсязі, що перевищує рівень,...


Статья 7. Доступ до Єдиної газотранспортної системи України 

1. Суб'єкти ринку природного газу мають рівні права доступу до Єдиної газотранспортної системи України. 

2. У разі дотримання вимог фізико-хімічних показників, технічних норм та...


Статья 7-1. Проектування, будівництво та експлуатація складових Єдиної газотранспортної системи України 

1. Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України здійснюються відповідно до...


Статья 7-2. Плата за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) до Єдиної газотранспортної системи України 

1. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, пов’язаних з приєднанням об’єктів замовника від...


Статья 8. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами ринку природного газу 

1. До повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами ринку природного газу відповідно до законодавства належать: 

1) забезпечення...


Статья 9. Основи функціонування ринку природного газу 

1. Ринок природного газу функціонує на конкурентних засадах, за винятком діяльності суб'єктів природних монополій. 

2. Діяльність суб'єктів ринку природного газу провадиться на...


Статья 10. Задоволення потреби населення у природному газі 

1. Підприємства, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебувають у статутному...


Статья 11. Облік природного газу 

1. Облік природного газу, у тому числі комерційний (приладовий), здійснюється з метою отримання та реєстрації достовірної інформації про обсяги і якість природного газу під час його...


Статья 12. Постачання природного газу 

1. Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ, якісні характеристики якого визначено стандартами, в...


Статья 13. Транспортування природного газу 

1. Транспортування природного газу здійснюється відповідно до договору. За договором транспортування природного газу газотранспортне підприємство зобов'язується транспортувати природний газ,...


Статья 14. Розподіл природного газу 

1. Розподіл природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким газорозподільне підприємство зобов'язується транспортувати природний газ, довірений йому замовником, газорозподільними...


Статья 15. Зберігання (закачування, відбір) природного газу 

1. Зберігання (закачування, відбір) природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким газозберігаюче підприємство зобов'язується зберігати у сховищах природний газ, переданий йому...


Статья 16. Відокремлення функцій транспортування, розподілу та постачання природного газу 

1. Газотранспортне підприємство не може провадити діяльність з видобування та постачання природного газу. 

2. Газорозподільне підприємство не може провадити діяльність з...


Статья 17. Особливості бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

1. Суб'єкти ринку природного газу, господарська діяльність яких підлягає ліцензуванню за кожним видом діяльності відповідно до законодавства, ведуть окремий бухгалтерський облік у...


Статья 18. Порядок проведення розрахунків за природний газ всіма категоріями споживачів з гарантованим постачальником природного газу 

1. Розрахунки за поставлений природний газ здійснюються споживачами відповідно до умов договорів, укладених з гарантованими постачальниками природного газу. 

2. Для проведення...


Статья 19. Права та обов'язки споживачів 

1. Споживач має право на: 

1) вільний вибір постачальника; 

2) отримання інформації про наявність у постачальників ресурсів природного газу, його якісні...


Статья 20. Права та обов'язки постачальників 

1. Постачальники мають право на доступ до Єдиної газотранспортної системи України, вільний вибір продавця ресурсу природного газу та на отримання послуг з транспортування природного газу...


Статья 21. Права та обов'язки газотранспортних та газорозподільних підприємств 

1. Газотранспортні та газорозподільні підприємства мають право на: 

1) оплату наданих ними згідно з умовами договорів послуг з транспортування, постачання та розподілу природного...


Статья 22. Права та обов'язки газодобувних підприємств 

1. Газодобувні підприємства мають право: 

1) провадити господарську діяльність з видобування природного газу з ділянки надр на підставі спеціального дозволу на користування...


Статья 23. Відповідальність за порушення законодавства з питань функціонування ринку природного газу 

1. Фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які порушили законодавство з питань функціонування ринку природного газу, несуть відповідальність згідно із...


Статья 24. Міжнародне співробітництво 

1. Суб'єкти ринку природного газу беруть участь у міжнародному, науково-технічному, зовнішньоекономічному та інших формах міжнародного співробітництва відповідно до законодавства та...