Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про засади внутрішньої і зовнішньої політики від 01.07.2010 № 2411-VI ЗУ Про засади внутрішньої і зовнішньої політики - Закони України 2014

Про засади внутрішньої і зовнішньої політикиСтатья 1. Завдання засад внутрішньої і зовнішньої політики 

1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики визначають принципи та пріоритети державної політики у відповідних сферах. 


Статья 2. Основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики 

1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики базуються на безумовному додержанні Конституції України ( 254к/96-ВР ), забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина та гарантуванні...


Статья 3. Засади політики у сфері розбудови державності 

1. Основними засадами політики у сфері розбудови державності є: 

розвиток демократії шляхом удосконалення механізму державного управління, здійснення парламентського...


Статья 4. Засади внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів 

1. Основними засадами внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів є: 

утвердження місцевого самоврядування як фундаменту...


Статья 5. Засади внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства 

1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства є: 

утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку...


Статья 6. Засади внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони 

1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони є: 

забезпечення життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави,...


Статья 7. Засади внутрішньої політики в економічній сфері 

1. Основними засадами внутрішньої політики в економічній сфері є: 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення високих темпів її зростання, забезпечення...


Статья 8. Засади внутрішньої політики в соціальній сфері 

1. Основними засадами внутрішньої політики в соціальній сфері є: 

забезпечення гарантованих Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав і свобод громадян на основі впровадження...


Статья 9. Засади внутрішньої політики в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки 

1. Основними засадами внутрішньої політики в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки є: 

забезпечення конституційних прав громадян на безпечне довкілля, створення...


Статья 10. Засади внутрішньої політики в гуманітарній сфері 

1. Основними засадами внутрішньої політики в гуманітарній сфері є: 

реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення...


Статья 11. Засади зовнішньої політики 

1. Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп...


Статья 12. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики 

1. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюються на основі тісної взаємодії та координації зусиль Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів...


Статья 13. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики 

1. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів...


Статья 14. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Внести до Закону України "Про основи національної безпеки України" ( 964-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003...