Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про засади запобігання і протидії корупції від 11.06.2009 № 1506-VI ЗУ Про засади запобігання і протидії корупції - Закони України 2014

Про засади запобігання і протидії корупціїСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за...


Статья 2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення 

1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування: 

а) Президент України,...


Статья 3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції 

1. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи прокуратури України здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції в межах повноважень, визначених...


Статья 4. Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію корупції 

1. Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, забороняється: 

1) використовувати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття...


Статья 5. Обмеження щодо одержання подарунків 

1. Особам, зазначеним у пунктах 1-2 частини першої статті 2 цього Закону, у зв'язку з виконанням ними функцій держави або органів місцевого самоврядування забороняється приймати подарунки, за...


Статья 6. Обмеження щодо роботи близьких осіб 

1. Особи, зазначені в підпунктах "а", "в"-"ж" пункту 1 та підпунктах "а" - "б" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону (крім народних засідателів і присяжних), не можуть мати в...


Статья 7. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування 

1. Установлені цим Законом або іншими законами обмеження щодо осіб, зазначених у пунктах 1-2 частини першої статті 2 цього Закону, зберігаються протягом двох років після звільнення таких осіб з...


Статья 8. Обмеження щодо юридичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення 

1. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, юридичні особи, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, не можуть надавати юридичним...


Статья 9. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування 

1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо...


Статья 10. Фінансовий контроль 

1. Особи, зазначені в пункті 1 і підпунктах "а"-"ґ" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, зобов'язані подавати відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру,...


Статья 11. Кодекси поведінки 

1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пунктах 1-2 частини першої статті 2 цього Закону, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх службових повноважень, підстави та...


Статья 12. Врегулювання конфлікту інтересів 

1. Особи, зазначені в пунктах 1-2 частини першої статті 2 цього Закону, зобов'язані вжити заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів. 

2. Закони та інші...


Статья 13. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів 

1. З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення спеціально уповноважений...


Статья 14. Вимоги щодо прозорості інформації у приватній сфері 

1. Не є конфіденційною та не може становити комерційну або банківську таємницю інформація про: 

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам...


Статья 15. Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції 

1. Об'єднання громадян та їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням можуть (крім...


Статья 16. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії корупції 

1. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції в межах відповідного адміністративно-територіального утворення та в державі в цілому зобов'язані щороку не пізніше 10 лютого...


Статья 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції 

1. Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави. 

Держава забезпечує здійснення правоохоронними органами правових,...


Статья 18. Види відповідальності за корупційні правопорушення 

1. За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 2 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової або дисциплінарної...


Статья 19. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення 

1. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або складено протокол про вчинення адміністративного корупційного...


Статья 20. Відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення 

1. Шкода, завдана державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягає відшкодуванню в установленому законом порядку. 


Статья 21. Незаконні нормативно-правові акти та правочини 

1. Нормативно-правові акти, рішення, прийняті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженими на прийняття чи скасування...


Статья 22. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення 

1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного правопорушення, які зазнали моральної або майнової шкоди, мають право на відновлення прав, відшкодування...


Статья 23. Вилучення незаконно одержаного майна 

1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають вилученню в установленому законом порядку, а вартість незаконно одержаних послуг та пільг - стягненню...


Статья 24. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції 

1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з...


Статья 25. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції 

1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється на підставі та в порядку, визначеному цим Законом та іншими законами. 


Статья 26. Прокурорський нагляд 

1. Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. 

Розділ VII МІЖНАРОДНЕ...


Статья 27. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції 

1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють...


Статья 28. Міжнародні договори України у сфері запобігання та протидії корупції 

1. У разі якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання та...


Статья 29. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання та протидії корупції 

1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам іноземних держав та одержувати від них інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, з питань запобігання та протидії корупції...


Статья 30. Заходи щодо повернення в Україну доходів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпоряджання вилученими доходами, одержаними внаслідок корупційних правопорушень 

1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпоряджається цими коштами та майном відповідно до законодавства...