Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в УкраїнуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) безпосередньо конкуруючий товар - товар, який безпосередньо конкурує з товаром, що є об'єктом спеціального...


Статья 2. Сфера застосування цього Закону 

1. Цей Закон застосовується до операцій, пов'язаних з імпортом будь-якого товару незалежно від країни його походження та експорту.

( Частина перша статті 2 в редакції Закону N 3028-IV...


Статья 3. Мова провадження в розслідуваннях 

1. Провадження в розслідуваннях відповідно до цього Закону здійснюється державною мовою України. 

2. Відомості, письмові докази та інша інформація, подані Міністерству,...


Статья 4. Строки 

1. Строки, в межах яких вчиняються всі дії відповідно до цього Закону, встановлюються цим Законом або визначаються Комісією чи Міністерством. Право на вчинення дій втрачається після закінчення...


Статья 5. Інформування про факти зростання імпорту в Україну, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику 

1. У разі, якщо тенденція зростання обсягів імпорту в Україну може викликати необхідність застосування передбачених цим Законом заходів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує...


Статья 6. Заява 

Національний товаровиробник може подати до Міністерства заяву, що містить клопотання про застосування щодо імпорту в Україну заходів, передбачених цим Законом. Така заява повинна містити...


Статья 7. Повноваження Комісії щодо захисту національного товаровиробника від зростаючого імпорту 

1. Порядок створення та роботи Комісії визначається Законом України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" ( 330-14 ). 

Перше засідання Комісії...


Статья 8. Загальні положення щодо проведення спеціального розслідування 

1. Спеціальне розслідування проводиться з метою визначення на основі факторів, зазначених у статті 13 цього Закону, чи заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди...


Статья 9. Спеціальне розслідування 

1. Комісія розглядає:

заяву та (або) інформацію, які подаються Міністерством відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону;

докази, наведені в заяві, або об'єктивну...


Статья 10. Процедура прийняття рішення про застосування спеціальних заходів 

1. Для завершення спеціального розслідування Міністерство подає Комісії звіт про його результати. 

2. Під час розгляду на засіданні Комісії звіту про результати спеціального...


Статья 11. Застосування попередніх спеціальних заходів 

1. Не раніше ніж через 45 днів від дати порушення спеціального розслідування Комісія може простою більшістю голосів прийняти рішення про застосування попередніх спеціальних заходів за...


Статья 12. Конфіденційний режим 

1. Інформація, що має конфіденційний характер (у зв'язку з тим, що її розкриття створює значні переваги конкуренту або матиме в майбутньому значні негативні наслідки для особи, яка передала...


Статья 13. Визначення наявності заподіяння значної шкоди або загрози заподіяння значної шкоди 

1. У процесі спеціального розслідування Міністерство проводить дослідження всіх відповідних факторів об'єктивного та кількісного характеру, що впливають на національного товаровиробника,...


Статья 14. Процедура застосування заходів нагляду щодо імпорту в Україну 

1. Якщо у процесі спеціального розслідування Міністерством встановлюється загроза заподіяння значної шкоди, Комісія під час проведення цього розслідування за поданням Міністерства приймає...


Статья 15. Режими нагляду та регіонального нагляду за імпортом в Україну 

1. Ввезення на митну територію України товару, стосовно якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, здійснюється у...


Статья 16. Застосування спеціальних заходів 

1. Якщо зростання обсягу імпорту в Україну відбувається у таких розмірах та (або) у такі строки або на таких умовах, що заподіюється або існує загроза заподіяння значної шкоди, з метою захисту...


Статья 17. Фактори національного інтересу 

1. Висновок з питання, чи потребують національні інтереси застосування спеціальних заходів, повинен грунтуватися на оцінці всіх інтересів, включаючи інтереси національного товаровиробника та...


Статья 18. Строк застосування спеціальних заходів 

1. Спеціальні заходи застосовуються протягом періоду, необхідного для запобігання або усунення наслідків значної шкоди та полегшення процесу економічного пристосування національного...


Статья 19. Перегляд спеціальних заходів та заходів нагляду щодо імпорту в Україну 

1. Протягом строку застосування спеціальних заходів на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику або відповідного...


Статья 20. Особливості застосування спеціальних заходів 

1. Спеціальні заходи не можуть застосовуватися повторно до імпорту, щодо якого ці заходи вже застосовувалися, протягом строку, який за тривалістю дорівнює періоду, в який ці спеціальні заходи...


Статья 21. Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну з країн, що розвиваються та є членами СОТ 

Спеціальні заходи не застосовуються щодо імпорту в Україну товару походженням з країни, що розвивається та є членом СОТ, якщо частка цього товару не перевищує трьох відсотків загального...


Статья 22. Акти Комісії, Міністерства та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику 

Комісія, Міністерство та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику відповідно та на виконання цього Закону можуть у межах...


Статья 23. Нотифікація компетентних органів заінтересованої країни 

Міністерство закордонних справ України нотифікує уряд країни експорту про порушення, проведення або закінчення спеціального розслідування та (або) застосування заходів, передбачених цим...


Статья 24. Порядок введення Закону в дію 

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після дати його опублікування. 

2. Абзац третій частини другої статті 2, абзац четвертий частини другої статті 18, стаття 21 цього...