Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 № 2289-VI ЗУ Про здійснення державних закупівель - Закони України 2014

Про здійснення державних закупівельСтатья 1. Визначення основних термінів 

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

1) акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури...


Статья 2. Сфера застосування Закону 

1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета...


Статья 3. Принципи здійснення закупівель 

1. Закупівлі здійснюються за такими принципами: 

добросовісна конкуренція серед учасників; 

максимальна економія та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях...


Статья 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель 

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, зміни до нього надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського...


Статья 5. Недискримінація учасників 

1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. 

2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю,...


Статья 6. Міжнародні зобов'язання України у сфері закупівель 

1. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються...


Статья 7. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель 

1. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Уповноважений орган та інші органи відповідно до їх компетенції. 

Органи, які уповноважені на здійснення контролю у...


Статья 8. Уповноважений орган та орган оскарження 

1. Основними функціями Уповноваженого органу є: 

1) розроблення нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;

{ Пункт 1 частини першої статті 8 із змінами,...


Статья 9. Громадський контроль у сфері державних закупівель 

1. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону. 

2. Замовники і учасники...


Статья 10. Оприлюднення інформації про закупівлю 

1. Замовник для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (що здійснюється безоплатно) у порядку, встановленому цим Законом, надає таку інформацію про закупівлю: { Абзац перший частини...


Статья 11. Комітет з конкурсних торгів 

1. Комітет з конкурсних торгів утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення процедур закупівель. 

Комітет з конкурсних торгів діє на засадах...


Статья 12. Процедури закупівлі 

1. Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: 

відкриті торги; 

двоступеневі торги; 

запит цінових пропозицій; 

попередня кваліфікація...


Статья 13. Закупівля за рамковими угодами 

1. Закупівля за рамковими угодами здійснюється у порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням вимог цієї...


Статья 14. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі 

1. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі, а в разі застосування закупівлі в електронній формі - у вигляді електронного документа. 

У...


Статья 15. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель 

1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний...


Статья 16. Кваліфікаційні критерії 

1. Замовники у разі проведення процедур закупівель, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, визначають кваліфікаційні критерії до учасників або учасників попередньої...


Статья 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі 

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію...


Статья 18. Порядок оскарження процедур закупівлі 

1. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію: 

найменування органу...


Статья 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі 

1. У звіті про результати проведення процедури закупівлі обов'язково зазначаються: 

найменування предмета закупівлі; 

кількість учасників процедури закупівлі та найменування і...


Статья 20. Умови застосування процедури відкритих торгів 

1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі. 

2. Під час проведення процедури відкритих торгів пропозиції конкурсних торгів мають право подавати всі зацікавлені особи. 


Статья 21. Інформування про проведення процедури відкритих торгів 

1. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та безоплатно розміщується на...


Статья 22. Документація конкурсних торгів 

1. Після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно отримати документацію конкурсних торгів. 

Документація конкурсних...


Статья 23. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до неї 

1. Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за...


Статья 24. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

1. Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в документації конкурсних торгів вимоги щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 

У разі...


Статья 25. Порядок подання пропозицій конкурсних торгів 

1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. На запит...


Статья 26. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

1. Замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення...


Статья 27. Розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі. 

2. До участі у...


Статья 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів 

1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. 

2. Замовник та учасники не можуть...


Статья 29. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 

1) учасник: 

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону; 

не...


Статья 30. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

1. Замовник відміняє торги у разі: 

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; { Абзац другий частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N...


Статья 31. Акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення договору про закупівлю 

1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. 

2. Замовник зобов'язаний протягом одного...


Статья 32. Інформування учасників про результати проведення процедури закупівлі 

1. Замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, подає оголошення про результати проведення...


Статья 33. Умови застосування і проведення процедури двоступеневих торгів 

1. Процедура двоступеневих торгів може застосовуватися за таких умов: 

замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити...


Статья 34. Порядок проведення процедури двоступеневих торгів 

1. Двоступеневі торги проводяться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом. 

2. Двоступеневі торги проводяться в два...


Статья 35. Умови застосування і проведення процедури запиту цінових пропозицій 

1. Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200...


Статья 36. Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій 

1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту передає його для публікації в державному офіційному друкованому виданні з...


Статья 37. Умови застосування процедури попередньої кваліфікації 

1. Процедура попередньої кваліфікації застосовується у разі необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану та технічних і організаційних...


Статья 38. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації 

1. Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу...


Статья 39. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника 

1. Закупівля в одного учасника - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками та акцепту...


Статья 39-1. Загальні положення та умови застосування процедури електронного реверсивного аукціону 

1. Процедура електронного реверсивного аукціону - процедура закупівлі у електронній формі, яка передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження ціни договору (лота),...


Статья 39-2. Гарантії проведення процедури електронного реверсивного аукціону 

1. Засоби телекомунікації, що використовуються під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону, мають бути загальнодоступними, не обмежувати участь осіб у процедурі електронного...


Статья 39-3. Електронний документообіг у процедурі електронного реверсивного аукціону 

1. Уся інформація, документація та оголошення, пов'язані з проведенням процедур електронних реверсивних аукціонів, направляються замовниками, претендентами, Уповноваженим органом, центральним...


Статья 39-4. Вимоги до електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків 

1. Для забезпечення можливості проведення процедур електронних реверсивних аукціонів Уповноважений орган проводить на конкурсній основі відбір електронних майданчиків та операторів електронних...


Статья 39-5. Реєстрація замовників, претендентів та інших суб'єктів закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону 

1. Замовники, які потребують доступу до процедури електронного реверсивного аукціону, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування...


Статья 39-6. Інформування про проведення процедури електронного реверсивного аукціону 

1. Оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документація електронного реверсивного аукціону розміщуються замовником на веб-порталі Уповноваженого...


Статья 39-7. Надання запитів та роз'яснень щодо документації електронного реверсивного аукціону та внесення змін до неї 

1. Будь-який претендент має право не пізніш як за три робочі дні до закінчення строку подання заявок надіслати на адресу електронного майданчика, на якому планується проведення процедури...


Статья 39-8. Порядок подання заявок 

1. Для участі в закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону претендент, зареєстрований на електронному майданчику, на якому заплановано проведення процедури, надсилає заявку...


Статья 39-9. Торговельна сесія та результати електронного реверсивного аукціону 

1. Проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону відбувається в робочий день, наступний за днем, визначеним замовником як кінцевий строк подання заявок. Точний час початку...


Статья 39-10. Укладення договору про закупівлю 

1. Протягом однієї години після розміщення на електронному майданчику протоколу про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, відповідно до частини...


Статья 39-11. Державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів електронних майданчиків 

1. Діяльність операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів підлягає державному нагляду (контролю). 

2. Уповноважений орган здійснює...


Статья 40. Основні вимоги до договору про закупівлю 

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі, а у разі здійснення закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону - у формі електронного документа, відповідно до положень...


Статья 42. Недійсність договору про закупівлю 

1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків,...


Статья 43. Відповідальність за порушення вимог цього Закону 

1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника (генерального замовника),...