Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про землеустрій від 22.05.2003 № 858-IV ЗУ Про землеустрій - Закони України 2014

Про землеустрійСтатья 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: 

види робіт із землеустрою - обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та...


Статья 2. Призначення землеустрою 

Землеустрій забезпечує: 

а) реалізацію державної політики щодо використання та охорони земель, здійснення земельної реформи, вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування...


Статья 3. Система землеустрою 

Система землеустрою включає: 

а) законодавчо визначену діяльність у сфері землеустрою; 

б) органи, що здійснюють державне регулювання у сфері землеустрою; 

в) організацію,...


Статья 4. Суб'єкти землеустрою 

Суб'єктами землеустрою є: 

органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування; { Абзац другий...


Статья 5. Об'єкти землеустрою 

Об'єктами землеустрою є: 

територія України; 

території адміністративно-територіальних одиниць або їх частин; 

території землеволодінь та землекористувань чи окремі...


Статья 6. Принципи землеустрою 

Землеустрій базується на таких принципах: 

а) дотримання законності; 

б) забезпечення науково обґрунтованого розподілу земельних ресурсів між галузями економіки з метою...


Статья 7. Правова основа землеустрою 

Правову основу землеустрою становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), Земельний кодекс України ( 2768-14 ), закони України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" ( 353-14 ),...


Статья 8. Органи, що здійснюють регулювання у сфері землеустрою 

Регулювання у сфері землеустрою здійснюють Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи...


Статья 9. Повноваження Верховної Ради України у сфері землеустрою 

До повноважень Верховної Ради України у сфері землеустрою належать: 

а) визначення засад державної політики у галузі використання та охорони земель; 

б) затвердження документації...


Статья 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері землеустрою 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері землеустрою належать: 

а) реалізація державної політики у галузі використання та охорони земель; 

б) організація здійснення...


Статья 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою 

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим на території республіки у сфері землеустрою належать: 

а) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та...


Статья 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою належать: 

а) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель; 

б)...


Статья 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері землеустрою 

До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері землеустрою належать: 

а) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель; 

б) участь у...


Статья 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою, належать: 

а) затвердження...


Статья 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою, належать: 

а) внесення пропозицій про формування...


Статья 14-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері землеустрою 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері землеустрою: 

а) організовує та здійснює державний...


Статья 15. Повноваження обласних рад у сфері землеустрою 

До повноважень обласних рад у сфері землеустрою належать: 

а) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель; 

б) координація діяльності...


Статья 16. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері землеустрою 

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у сфері землеустрою на їх території належать: 

а) розробка, затвердження і реалізація цільових програм, схем та проектів...


Статья 17. Повноваження районних рад у сфері землеустрою 

До повноважень районних рад у сфері землеустрою на території району належать: 

а) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель; 

б)...


Статья 18. Повноваження районних у містах рад у сфері землеустрою 

Повноваження районних у містах рад у сфері землеустрою визначаються міськими радами. 


Статья 19. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері землеустрою 

До повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері землеустрою на території сіл, селищ, міст належать: 

а) організація і здійснення землеустрою; 

б) здійснення контролю за...


Статья 20. Обов'язковість землеустрою 

Землеустрій проводиться в обов'язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі: 

а) розробки документації із землеустрою щодо організації раціонального...


Статья 21. Організація і планування землеустрою 

Організацію і планування землеустрою на загальнодержавному і місцевому рівнях здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого...


Статья 22. Підстави проведення землеустрою 

Землеустрій здійснюється на підставі: 

а) рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою; 

б) укладених договорів між...


Статья 23. Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою 

Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою встановлюють порядок організації, державні стандарти, норми і правила виконання робіт із землеустрою, їх склад і зміст. 

...


Статья 24. Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою 

Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою встановлюють комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, що регламентують розробку і реалізацію документації із землеустрою з...


Статья 25. Документація із землеустрою 

Документація із землеустрою розробляється у вигляді програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної документації. 

Види документації із землеустрою: 

а)...


Статья 26. Замовники і розробники документації із землеустрою 

Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі.

...


Статья 27. Права та обов'язки замовників документації із землеустрою 

Замовники документації із землеустрою мають право: 

а) доручати розробникам виконання робіт із землеустрою; 

б) встановлювати наукові, технічні, економічні та інші вимоги до...


Статья 28. Права та обов'язки розробників документації із землеустрою 

Розробники документації із землеустрою мають право: 

а) виконувати роботи із складання документації із землеустрою; 

б) погоджувати із замовником наукові, технічні, економічні та...


Статья 29. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою 

Документація із землеустрою включає в себе текстові та графічні матеріали і містить обов'язкові положення, встановлені завданням на розробку відповідного виду документації. 

Документація...


Статья 30. Погодження і затвердження документації із землеустрою 

Погодження і затвердження документації із землеустрою проводиться в порядку, встановленому Земельним кодексом України ( 2768-14 ), цим Законом та іншими законами України. 


Статья 31. Порядок внесення змін до документації із землеустрою 

Зміни до документації із землеустрою вносяться за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, які...


Статья 32. Державний фонд документації із землеустрою 

Державний фонд документації із землеустрою формується на основі збору, обробки, обліку матеріалів, отриманих в результаті здійснення землеустрою. 

Документація із землеустрою Державного...


Статья 33. Порядок користування документацією із землеустрою 

Юридичні та фізичні особи мають право користуватися матеріалами Державного фонду документації із землеустрою з дотриманням вимог цього Закону, інших законів України і Положення про Державний...


Статья 34. Топографо-геодезичні та картографічні роботи при здійсненні землеустрою 

Топографо-геодезичні та картографічні роботи проводяться з метою створення і своєчасного поновлення планово-картографічної основи при здійсненні землеустрою в порядку, визначеному Законом...


Статья 35. Інвентаризація земель при здійсненні землеустрою 

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються,...


Статья 36. Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою 

Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою проводяться з метою отримання інформації про якісний стан земель, а також для виявлення земель, що зазнають впливу...


Статья 37. Бонітування ґрунтів при здійсненні землеустрою 

Бонітування ґрунтів проводиться з метою отримання показників для порівняння оцінки якості ґрунтів за їхніми основними природними властивостями. 

Критерієм бонітування є отримані при...


Статья 38. Земельно-оціночні роботи при здійсненні землеустрою 

Земельно-оціночні роботи при здійсненні землеустрою виконуються з метою визначення якісних характеристик, економічної цінності та вартості земель у порядку, встановленому законом. 

...


Статья 39. Природно-сільськогосподарське районування земель при здійсненні землеустрою 

Природно-сільськогосподарське районування земель при здійсненні землеустрою провадиться з метою обліку і відображення положення земель з урахуванням природних умов та агробіологічних вимог...


Статья 40. Технічне та технологічне забезпечення землеустрою 

Технічне забезпечення землеустрою базується на використанні засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання геодезичних та інших робіт. 

Технологічне...


Статья 41. Надання консалтингових послуг з питань землеустрою 

Консалтингові послуги з питань землеустрою передбачають: 

а) консультування власників землі та землекористувачів щодо раціонального використання та охорони земель; 

б) надання...


Статья 42. Документація із землеустрою щодо визначення державного кордону України 

Державний кордон України визначається рішеннями Верховної Ради України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Документацію із...


Статья 43. Встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України 

Встановлення державного кордону України в натурі (на місцевості) здійснюється відповідно до закону. 


Статья 44. Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель 

Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель розробляються в розвиток програм економічного, науково-технічного та соціального розвитку України і охорони...


Статья 45. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць 

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць розробляються з метою визначення перспективи щодо використання та...


Статья 46. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень

{ Назва статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Для встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних утворень розробляються...


Статья 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного...


Статья 48. Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою 

З метою врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень: 

а) інформують у разі...


Статья 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок. 

Проекти землеустрою щодо...


Статья 51. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 

Проекти землеустрою щодо створення нових землеволодінь та землекористувань розробляються з метою обґрунтування розмірів і меж земельних ділянок з урахуванням вимог щодо раціонального...


Статья 52. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування...


Статья 53. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються на основі затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або можуть...


Статья 54. Робочі проекти землеустрою 

Робочі проекти землеустрою складаються з метою реалізації заходів, передбачених схемами використання та охорони земель, схемами і проектами землеустрою на основі вишукувань спеціального...


Статья 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів. 

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на...


Статья 55-1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

Встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів. 

Технічна...


Статья 56. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок 

Технічна документація із землеустрою ( v0534675-09 ) щодо поділу та об'єднання земельних ділянок включає: 

а) пояснювальну записку; 

б) технічне завдання на складання...


Статья 57. Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання 

Спеціальні тематичні карти та атласи складаються з метою відображення в них стану земель та їх використання, даних зонування і природно-сільськогосподарського районування, визначення заходів із...


Статья 58. Врахування державних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні 

Врахування державних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні полягає у виконанні заходів, передбачених загальнодержавними програмами щодо використання та охорони земель, схемами...


Статья 59. Врахування громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні 

Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні полягає в прогнозуванні та забезпеченні комплексного розвитку соціальної та інженерної інфраструктури...


Статья 60. Державний контроль за здійсненням землеустрою 

Державний контроль за проведенням землеустрою, виконанням запроектованих заходів із землеустрою і дотриманням вимог, встановлених цим Законом, законами України та іншими нормативно-правовими...


Статья 61-1. Державний нагляд у сфері землеустрою 

Державний нагляд у сфері землеустрою здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, шляхом проведення планових та позапланових перевірок...


Статья 62. Державна експертиза документації із землеустрою 

Документація із землеустрою підлягає державній експертизі з метою забезпечення її відповідності вихідним даним та технічним умовам, вимогам законів України, іншим нормативно-правовим...


Статья 63. Саморегулювання у сфері землеустрою 

Саморегулівними організаціями у сфері землеустрою є громадські організації, які об'єднують фізичних осіб, визнаних сертифікованими інженерами-землевпорядниками у порядку, встановленому цим...


Статья 64. Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою 

Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою здійснюється розробниками документації із землеустрою і передбачає перевірку повноти та якості виконання заходів, окремих рішень,...


Статья 65. Наукове забезпечення землеустрою 

Наукове забезпечення землеустрою здійснюють Національна академія наук України, Українська академія аграрних наук, мережа науково-дослідних установ і навчальних закладів у порядку, встановленому...


Статья 66. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері землеустрою 

Професійною діяльністю у сфері землеустрою можуть займатися особи, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі знань землеустрою. 

Підготовка...


Статья 66-1. Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників, які отримали кваліфікаційний...


Статья 67. Фінансування робіт із землеустрою 

Фінансування робіт із землеустрою здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів юридичних осіб, громадян та інших джерел, не заборонених законом. 

...


Статья 68. Відповідальність за порушення законодавства у сфері землеустрою 

Особи, винні в порушенні законодавства у сфері землеустрою, несуть відповідальність згідно із законом. 

Кваліфікаційна комісія за результатами розгляду письмових звернень заінтересованих...


Статья 69. Відшкодування шкоди, заподіяної у результаті здійснення землеустрою 

Шкода, заподіяна в результаті здійснення землеустрою фізичній особі, її майну чи майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, у порядку,...


Статья 70. Вирішення спорів з питань землеустрою 

Спори, що виникають при здійсненні землеустрою, вирішуються судом. 

Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

1-1....