Статья 11. Закона України Про землеустрій
Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим на території республіки у сфері землеустрою належать: 

а) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель; 

б) розроблення, затвердження та участь у реалізації республіканських програм використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів відповідно до загальнодержавних програм; 

в) погодження та участь у реалізації загальнодержавних програм використання та охорони земель у межах території Автономної Республіки Крим; 

г) координація діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у сфері землеустрою; 

ґ) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів і контролю за використанням та охороною земель; 

д) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону. 

Другие статьи закона

Статья 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою 

Статья 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері землеустрою 

Статья 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою 

Статья 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою 

Статья 14-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері землеустрою 

Статья 15. Повноваження обласних рад у сфері землеустрою 

Статья 16. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері землеустрою 

Статья 17. Повноваження районних рад у сфері землеустрою 

Статья 18. Повноваження районних у містах рад у сфері землеустрою 

Статья 19. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері землеустрою