Статья 16. Закона України Про землеустрій
Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері землеустрою До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у сфері землеустрою на їх території належать: 

а) розробка, затвердження і реалізація цільових програм, схем та проектів землеустрою щодо використання та охорони земель; 

б) організація здійснення землеустрою; 

в) організація і здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності при проведенні землеустрою; 

г) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; 

ґ) інформування населення про заходи, передбачені землеустроєм; 

д) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону. 

Другие статьи закона

Статья 8. Органи, що здійснюють регулювання у сфері землеустрою 

Статья 9. Повноваження Верховної Ради України у сфері землеустрою 

Статья 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері землеустрою 

Статья 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою 

Статья 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою 

Статья 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері землеустрою 

Статья 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою 

Статья 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою 

Статья 14-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері землеустрою 

Статья 15. Повноваження обласних рад у сфері землеустрою