Статья 25. Закона України Про землеустрій
Документація із землеустрою Документація із землеустрою розробляється у вигляді програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної документації. 

Види документації із землеустрою: 

а) загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель; 

б) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; 

в) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень;

{ Пункт "в" частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

г) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;  

{ Пункт "ґ" частини другої статті 25 виключено на підставі Закону N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012 }  

д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

е) проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань; 

є) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 

ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; 

з) робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі - робочі проекти землеустрою); 

и) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

і) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;

{ Пункт "і" частини другої статті 25 в редакції Закону N 3613-VI ( 3613-17 ) від 07.07.2011 } 

ї) спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання; 

й) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.

{ Частину другу статті 25 доповнено пунктом "й" згідно із Законом N 3613-VI ( 3613-17 ) від 07.07.2011 } 

Законами України та іншими нормативно-правовими актами можуть встановлюватися інші види документації із землеустрою. 

Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із землеустрою регламентуються відповідною нормативно-технічною документацією з питань здійснення землеустрою. 

Документація із землеустрою формується і зберігається в порядку ( 1553-2004-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується: 

у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою; 

в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.

{ Статтю 25 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 5394-VI ( 5394-17 ) від 02.10.2012 }

Другие статьи закона