Статья 26. Закона України Про землеустрій
Замовники і розробники документації із землеустрою Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі.

{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011 } 

Розробниками документації із землеустрою є: 

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; 

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

{ Частина друга статті 26 в редакції Законів N 5394-VI ( 5394-17 ) від 02.10.2012, N 367-VII ( 367-18 ) від 02.07.2013 } 

Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором. 

Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором.

{ Статтю 26 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3613-VI ( 3613-17 ) від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Другие статьи закона