Статья 28. Закона України Про землеустрій
Права та обов'язки розробників документації із землеустрою Розробники документації із землеустрою мають право: 

а) виконувати роботи із складання документації із землеустрою; 

б) погоджувати із замовником наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою, строк виконання робіт, їх вартість та порядок оплати; 

в) вимагати індексації вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом; 

г) авторства на створену ними документацію із землеустрою; 

ґ) здійснювати авторський нагляд за реалізацією заходів, передбачених документацією із землеустрою; 

д) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням документації із землеустрою і призводять до нецільового використання земель та їх псування; 

е) вносити пропозиції щодо оновлення застарілої або розробки нової документації із землеустрою. 

Розробники документації із землеустрою зобов'язані: 

а) дотримуватися законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою; 

б) інформувати зацікавлених осіб про здійснення землеустрою; 

в) виконувати всі умови договору; 

г) виконувати роботи із складання документації із землеустрою у строк, передбачений договором. Максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

{ Частину другу статті 28 доповнено пунктом "г" згідно із Законом N 3774-VI ( 3774-17 ) від 22.09.2011 } 

Розробники документації із землеустрою несуть відповідно до закону відповідальність за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених цією документацією. 

У разі невиконання або неналежного виконання умов договору при здійсненні землеустрою, розробники документації із землеустрою несуть відповідальність, передбачену договором і законом. 

Другие статьи закона