Статья 29. Закона України Про землеустрій
Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою Документація із землеустрою включає в себе текстові та графічні матеріали і містить обов'язкові положення, встановлені завданням на розробку відповідного виду документації. 

Документація із землеустрою розробляється на основі завдання на розробку відповідного виду документації, затвердженого замовником. 

Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із землеустрою регламентуються відповідною нормативно-технічною документацією з питань здійснення землеустрою. 

Другие статьи закона