Статья 36. Закона України Про землеустрій
Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою проводяться з метою отримання інформації про якісний стан земель, а також для виявлення земель, що зазнають впливу водної та вітрової ерозії, підтоплення, радіоактивного та хімічного забруднення, інших негативних явищ. 

Отримана в процесі обстежень інформація використовується для: 

а) проведення агроекологічної оцінки земель; 

б) розробки прогнозів і програм використання та охорони земель, схем і проектів землеустрою; 

в) ведення обліку про якісний стан земель; 

г) ведення моніторингу земель; 

ґ) прийняття органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування рішень про рекультивацію та консервацію земель, введення обмежень у використанні земель, відновлення, збереження та підвищення родючості ґрунтів, покращення природних ландшафтів тощо; 

д) розробки заходів із землеустрою щодо організації раціонального використання та охорони земель; 

е) обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою. 

Другие статьи закона

Статья 37. Бонітування ґрунтів при здійсненні землеустрою 

Статья 38. Земельно-оціночні роботи при здійсненні землеустрою 

Статья 39. Природно-сільськогосподарське районування земель при здійсненні землеустрою 

Статья 40. Технічне та технологічне забезпечення землеустрою 

Статья 41. Надання консалтингових послуг з питань землеустрою 

Статья 42. Документація із землеустрою щодо визначення державного кордону України 

Статья 43. Встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України 

Статья 44. Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель 

Статья 45. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць 

Статья 46. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень