Статья 46. Закона України Про землеустрій
Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень{ Назва статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Для встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних утворень розробляються проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж відповідних адміністративно-територіальних утворень. { Частина перша статті 46 в редакції Закону N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень розробляються для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації.

{ Частина друга статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць включає: 

а) пояснювальну записку; 

б) завдання на виконання робіт; 

в) рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць; 

г) посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного пункту, рішень про його затвердження (у разі зміни меж населеного пункту); 

ґ) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення), а у разі її відсутності - викопіювання із проекту формування територій сільських, селищних рад; 

д) викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці; 

е) експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці; 

є) опис меж адміністративно-територіальних одиниць; 

ж) матеріали погодження проекту; 

з) матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок.

{ Частина третя статті 46 в редакції Закону N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту може також передбачати пов'язані із цим зміни меж інших суміжних адміністративних одиниць, якщо прийняття рішення про їх зміну згідно із законом належить до компетенції одного органу.

{ Статтю 46 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Межі адміністративно-територіальних одиниць визначаються як по суходолу, так і по водному простору.

{ Статтю 46 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

{ Статтю 46 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада не утворена - обласної ради.

{ Статтю 46 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.

{ Статтю 46 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

У разі встановлення меж міст проект також погоджується з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.

{ Статтю 46 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).

{ Статтю 46 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць складається у паперовій та електронній (цифровій) формах.

{ Статтю 46 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру. Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській, районній, обласній раді.

{ Статтю 46 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 5003-VI ( 5003-17 ) від 21.06.2012 } 

Складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових номерів, місцезнаходження, площі та цільового призначення), які переходять у комунальну власність відповідної територіальної громади.

{ Статтю 46 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

Другие статьи закона

Статья 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 

Статья 48. Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою 

Статья 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Статья 51. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 

Статья 52. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

Статья 53. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 

Статья 54. Робочі проекти землеустрою 

Статья 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Статья 55-1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

Статья 56. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок