Статья 52. Закона України Про землеустрій
Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів. 

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначають: 

а) розміщення виробничих будівель і споруд; 

б) організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури; 

в) визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва; 

г) складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні; 

ґ) проектування полів сівозміни; 

д) розробку плану переходу до прийнятної сівозміни; 

е) перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни. 

Порядок розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь ( 1134-2011-п ), встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{ Статтю 52 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1443-VI ( 1443-17 ) від 04.06.2009 }

Другие статьи закона

Статья 41. Надання консалтингових послуг з питань землеустрою 

Статья 42. Документація із землеустрою щодо визначення державного кордону України 

Статья 43. Встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України 

Статья 44. Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель 

Статья 45. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць 

Статья 46. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень

Статья 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 

Статья 48. Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою 

Статья 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Статья 51. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 

Статья 53. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 

Статья 54. Робочі проекти землеустрою 

Статья 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Статья 55-1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

Статья 56. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок 

Статья 57. Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання 

Статья 58. Врахування державних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні 

Статья 59. Врахування громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні 

Статья 60. Державний контроль за здійсненням землеустрою 

Статья 61-1. Державний нагляд у сфері землеустрою