Статья 53. Закона України Про землеустрій
Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються на основі затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або можуть розроблятись окремою їх частиною. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів складаються з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів розробляються на певний період та поетапно згідно з генеральними планами населених пунктів і визначають: 

а) цільове призначення земель; { Пункт "а" частини третьої статті 53 в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 

б) землі, що знаходяться у власності, користуванні, в тому числі орендовані; 

в) організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації, консервації; 

г) необхідність і обсяги економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель; 

ґ) заходи для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання, а також відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення цих зон; 

д) напрями природоохоронної діяльності. 

Проекти землеустрою можуть передбачати також формування земельних ділянок державної та комунальної власності за рахунок земель, не наданих у користування.

{ Статтю 53 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів підлягають погодженню в порядку погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затверджуються сільськими, селищними, міськими радами.

{ Статтю 53 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011; в редакції Закону N 5395-VI ( 5395-17 ) від 02.10.2012 } 

Другие статьи закона

Статья 42. Документація із землеустрою щодо визначення державного кордону України 

Статья 43. Встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України 

Статья 44. Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель 

Статья 45. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць 

Статья 46. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень

Статья 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 

Статья 48. Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою 

Статья 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Статья 51. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 

Статья 52. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

Статья 54. Робочі проекти землеустрою 

Статья 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Статья 55-1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

Статья 56. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок 

Статья 57. Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання 

Статья 58. Врахування державних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні 

Статья 59. Врахування громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні 

Статья 60. Державний контроль за здійсненням землеустрою 

Статья 61-1. Державний нагляд у сфері землеустрою 

Статья 62. Державна експертиза документації із землеустрою