Статья 56. Закона України Про землеустрій
Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок Технічна документація із землеустрою ( v0534675-09 ) щодо поділу та об'єднання земельних ділянок включає: 

а) пояснювальну записку; 

б) технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації; 

в) кадастрові плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку; 

г) матеріали польових геодезичних робіт; 

ґ) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу; 

д) перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні земельні сервітути; 

е) нотаріально посвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі перебування земельної ділянки в заставі, користуванні); 

є) згоду власника земельної ділянки, для земель державної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній).

{ Стаття 56 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1066-VI ( 1066-17 ) від 05.03.2009, N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009; в редакції Закону N 3613-VI ( 3613-17 ) від 07.07.2011 }

Другие статьи закона

Статья 46. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень

Статья 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 

Статья 48. Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою 

Статья 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Статья 51. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 

Статья 52. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

Статья 53. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 

Статья 54. Робочі проекти землеустрою 

Статья 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Статья 55-1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту