Статья 9. Закона України Про землеустрій
Повноваження Верховної Ради України у сфері землеустрою До повноважень Верховної Ради України у сфері землеустрою належать: 

а) визначення засад державної політики у галузі використання та охорони земель; 

б) затвердження документації із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України; 

в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель; 

г) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ). 

Другие статьи закона

Статья 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері землеустрою 

Статья 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою 

Статья 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою 

Статья 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері землеустрою 

Статья 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою 

Статья 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою 

Статья 14-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері землеустрою 

Статья 15. Повноваження обласних рад у сфері землеустрою 

Статья 16. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері землеустрою 

Статья 17. Повноваження районних рад у сфері землеустрою