Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів від 09.07.2010 № 2480-VI ЗУ Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів - Закони України 2014

Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктівСтатья 1. Терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

аварійна ситуація на об'єктах енергетики - стан об'єктів енергетики, що характеризується порушенням меж...


Статья 2. Основні завдання Закону 

Основним завданням цього Закону є: 

визначення особливостей надання та використання земель під об'єктами енергетики, їх спеціальних зон з метою дотримання правового режиму...


Статья 3. Принципи регулювання земельних відносин у галузі енергетики 

Основними принципами регулювання відносин на землях енергетики та землях спеціальних зон об'єктів енергетики є: 

комплексність заходів, спрямованих на забезпечення дотримання...


Статья 4. Законодавство щодо правового регулювання земельних відносин у галузі енергетики 

Відносини, пов'язані з наданням, використанням та охороною земель енергетики, регулюються Земельним кодексом України ( 2768-14 ), законами України "Про охорону навколишнього природного...


Статья 5. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов'язані з використанням земель енергетики незалежно від форм власності на землю та об'єкти енергетики, відомчої їх належності, а також...


Статья 6. Склад земель енергетики 

До земель енергетики відносяться землі, надані в установленому законом порядку у власність та користування для розміщення, будівництва і експлуатації об'єктів з виробництва і передачі...


Статья 7. Землі енергогенеруючих підприємств 

До земель енергогенеруючих підприємств відносяться земельні ділянки, надані для розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів з виробництва електричної та теплової енергії - ядерних...


Статья 8. Землі під виробничими об'єктами енергетики 

До земель під виробничими об'єктами енергетики відносяться земельні ділянки підприємств, установ і організацій, надані для розміщення, будівництва та експлуатації підприємств з виробництва...


Статья 9. Землі міждержавної та магістральної електричної мережі 

До земель міждержавної та магістральної електричної мережі відносяться земельні ділянки, надані для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів передачі електричної...


Статья 10. Землі місцевої (локальної) електричної мережі 

До земель місцевої (локальної) електричної мережі відносяться земельні ділянки, надані для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів передачі електричної енергії від...


Статья 11. Землі під об'єктами магістральної теплової мережі 

До земель під об'єктами магістральної теплової мережі відносяться земельні ділянки, надані для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів теплоенергетики: котелень,...


Статья 12. Режимні зони об'єктів енергетики 

Для захисту особливо важливих об'єктів енергетики встановлюються режимні зони: 

заборонена зона ядерної установки і об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними...


Статья 13. Облік земель енергетики 

Облік кількості земель енергетики ведеться в земельно-кадастровій книзі підприємства, установи та організації відповідно до законодавства. 

Форма земельно-кадастрової книги...


Статья 14. Порядок надання земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики 

Земельні ділянки державної та комунальної власності надаються у власність і користування (у тому числі в оренду) для потреб енергетики за рішенням органів виконавчої влади або органів...


Статья 15. Визначення розмірів і конфігурації земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів енергетики 

Розмір площі, що надається у власність чи користування для розміщення енергогенеруючих об'єктів, визначається за проектами їх будівництва відповідно до проектів землеустрою щодо відведення...


Статья 16. Встановлення земельних сервітутів для розміщення об'єктів енергетики та передачі електроенергії 

Підприємства, які будують чи експлуатують об'єкти енергетики та передачі електричної енергії, мають право використовувати земельні ділянки за договором про встановлення земельного сервітуту з...


Статья 17. Особливості погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, та розробки проектів відведення земельних ділянок під об'єкти енергетики 

Місця розташування енергогенеруючих підприємств і виробничих об'єктів енергетики у разі необхідності вилучення земельних ділянок державної чи комунальної власності або викупу земельних ділянок...


Статья 18. Спеціальні зони об'єктів енергетики 

Для забезпечення надійної експлуатації та охорони енергогенеруючих об'єктів і об'єктів передачі електричної та теплової енергії, а також безпеки населення і охорони навколишнього природного...


Статья 19. Санітарно-захисні зони атомних електростанцій 

Санітарно-захисні зони атомних електростанцій встановлюються навколо їх території для забезпечення захисту населення та навколишнього середовища від можливого перевищення ліміту дози...


Статья 20. Зона спостережень ядерної установки і об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами 

Зона спостережень ядерної установки і об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється поза межами санітарно-захисної зони для здійснення моніторингу...


Статья 21. Санітарно-захисна зона об'єктів енергетики 

Санітарно-захисна зона об'єктів енергетики встановлюється для захисту населення від шкідливого впливу електричних полів, спричиненого певною їх напругою. 

Санітарно-захисна зона...


Статья 22. Охоронні зони об'єктів енергетики 

Охоронні зони об'єктів енергетики встановлюються вздовж повітряних та кабельних ліній електропередачі та навколо електростанцій, електропідстанцій, струмопроводів і пристроїв, для забезпечення...


Статья 23. Охоронні зони магістральних теплових мереж 

Охоронні зони магістральних теплових мереж встановлюються уздовж наземних, надземних і підземних трубопроводів у вигляді території, що віддалена на певну відстань по обидва боки від крайніх...


Статья 24. Розміри охоронних та санітарно-захисних зон об'єктів енергетики 

Розміри охоронних та санітарно-захисних зон об'єктів енергетики залежно від їх конструкції та напруги встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Межі охоронних та...


Статья 25. Відображення спеціальних зон об'єктів енергетики в документації із землеустрою 

Спеціальні зони об'єктів енергетики зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектах...


Статья 26. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель енергетики та спеціальних зон об'єктів енергетики 

Система заходів щодо дотримання правового режиму земель енергетики та спеціальних зон об'єктів енергетики включає: 

визначення та встановлення в натурі (на місцевості), у разі...


Статья 27. Права підприємств енергетики в спеціальних зонах об'єктів енергетики і передачі електричної енергії при проведенні планових робіт 

Підприємства енергетики під час виконання планових робіт з метою забезпечення безаварійної експлуатації об'єктів енергетики мають право: 

облаштовувати під'їзні шляхи та...


Статья 28. Права підприємств енергетики в межах земель охоронних зон об'єктів енергетики у випадках аварії або загрози її виникнення (аварійної ситуації) 

Підприємства енергетики в межах земель охоронних зон об'єктів енергетики у випадках аварій або загрози їх виникнення (аварійної ситуації) для негайної їх локалізації, ліквідації можливих...


Статья 29. Обов'язки підприємств енергетики в охоронних зонах об'єктів енергетики 

Підприємства, які здійснюють експлуатацію об'єктів енергетики, в охоронних зонах цих об'єктів зобов'язані: 

для цілей, пов'язаних з безпечною експлуатацією об'єктів енергетики,...


Статья 30. Права та обов'язки власників і користувачів земельних ділянок у спеціальних зонах об'єктів енергетики 

Власники і користувачі земельних ділянок у спеціальних зонах об'єктів енергетики мають право: 

самостійно господарювати на земельних ділянках з дотриманням установлених обмежень...


Статья 31. Порядок виконання планових робіт у спеціальних зонах об'єктів енергетики 

Планові роботи по ремонту і реконструкції ліній електропередачі, що проходять по сільськогосподарських угіддях, проводяться після збору урожаю за погодженням із власником чи користувачем...


Статья 32. Обмеження на використання земель у спеціальних зонах об'єктів енергетики 

У межах санітарно-захисних зон атомних електростанцій забороняється розміщення: 

житлових будинків, громадських будівель, дитячих лікувально-оздоровчих закладів, об'єктів...


Статья 33. Вимоги до проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт у спеціальних зонах об'єктів енергетики 

Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі, землечерпальні та днопоглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих у спеціальних зонах об'єктів...


Статья 34. Особливості провадження господарської та іншої діяльності на землях спеціальних зон об'єктів енергетики 

Фізичні та юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок при провадженні господарської та іншої діяльності (вчиненні дій) на землях охоронних зон об'єктів енергетики зобов'язані...


Статья 35. Відшкодування збитків власникам і користувачам земельних ділянок та іншим особам у межах спеціальних зон об'єктів енергетики 

Власники і користувачі земельних ділянок мають право на відшкодування обґрунтованого розміру збитків, завданих їм внаслідок встановлення обмежень на використання належних їм земельних ділянок...


Статья 36. Відповідальність за порушення законодавства України про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон об'єктів енергетики 

Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства України про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон об'єктів енергетики, несуть відповідальність згідно із...