Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-IV ЗУ Про зерно та ринок зерна в Україні - Закони України 2014

Про зерно та ринок зерна в УкраїніСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

1) акредитовані біржі - товарні біржі, яким надано відповідним державним органом висновок про їх відповідність...


Статья 2. Мета Закону 

Метою цього Закону є: 

забезпечення продовольчої безпеки держави; 

формування сприятливої для ринку зерна інвестиційної, кредитної, податкової, митної...


Статья 3. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів ринку зерна. 


Статья 4. Законодавство України про зерно та ринок зерна 

Законодавство України про зерно та ринок зерна базується на Конституції України і складається із цього Закону, законів України та інших нормативно-правових актів. 

Розділ...


Статья 5. Суб'єкти ринку зерна 

Суб'єктами ринку зерна є: 

суб'єкти виробництва зерна; 

суб'єкти зберігання зерна; 

Аграрний фонд та інші суб'єкти державних заставних закупівель зерна...


Статья 6. Суб'єкти виробництва зерна 

Суб'єктами виробництва зерна є власники, орендарі та користувачі земельних ділянок, які використовують їх для виробництва зерна. 


Статья 7. Суб'єкти зберігання зерна 

Суб'єктами зберігання зерна є: зернові склади (елеватори, хлібні бази, хлібоприймальні, борошномельні і комбікормові підприємства), суб'єкти виробництва зерна, які зберігають його у власних...


Статья 8. Суб'єкти державних заставних закупівель зерна та державної аграрної інтервенції 

Суб'єктами державних заставних закупівель зерна є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади, Аграрний фонд та інші суб'єкти державних заставних закупівель зерна, визначені чинним...


Статья 9. Основні засади державної політики щодо регулювання ринку зерна 

Держава визнає пріоритетність ринку зерна, сприяє його розвитку та стабільному функціонуванню. 

Основними засадами державної політики по регулюванню ринку зерна є: 

...


Статья 10. Державне регулювання ринку зерна 

Кабінет Міністрів України здійснює державне регулювання ринку зерна шляхом: 

запровадження режиму державних заставних закупівель; { Абзац другий статті 10 в редакції Закону N...


Статья 12. Зернові ресурси 

Зернові ресурси України складаються із: 

зерна державного продовольчого резерву; { Абзац другий статті 12 в редакції Закону N 2611-IV ( 2611-15 ) від 31.05.2005 }  

{...


Статья 13. Ресурси зерна державного продовольчого резерву 

Формування обсягів зерна державного продовольчого резерву здійснюється Аграрним фондом шляхом укладання угод купівлі-продажу на аграрній біржі, а порядок його використання визначається...


Статья 17. Регіональні ресурси зерна 

Регіональні ресурси зерна формуються шляхом укладення угод на акредитованих біржах за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в межах визначених...


Статья 18. Використання власних ресурсів зерна суб'єктами ринку зерна 

Суб'єктам ринку зерна гарантується право вільно розпоряджатися власними ресурсами зерна та продуктами його переробки, укладати угоди щодо їх продажу, у тому числі на експорт, брати участь у...


Статья 19. Декларування зерна 

Декларування зерна - діяльність суб'єктів зберігання зерна щодо визначення обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні чи зберігається у власних або орендованих зерносховищах.

{...


Статья 20. Декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні

{ Назва статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Декларації подаються щомісяця: 

зерновими складами - щодо обсягів...


Статья 21. Якість зерна та продуктів його переробки 

Якість зерна та продуктів його переробки, що виробляються в Україні або ввозяться на митну територію України, має відповідати державним стандартам та іншим нормативним документам. Якість...


Статья 22. Державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки 

Основними напрямами здійснення державного контролю за якістю зерна є: 

захист прав суб'єктів ринку зерна та споживачів щодо їх забезпечення зерном та продуктами його переробки,...


Статья 23. Зерно та продукти його переробки, непридатні для продовольчого використання 

Зерно та продукти його переробки, визнані за результатами лабораторного аналізу непридатними для продовольчого використання, підлягають експертизі з метою прийняття рішення про можливість їх...


Статья 24. Зберігання зерна на зерновому складі 

Зерно підлягає зберіганню у зернових складах. 

Власники зерна мають право укладати договори складського зберігання зерна на зберігання зерна у зернових складах з отриманням...


Статья 25. Зерновий склад 

Зерновий склад є складом загального користування і зобов'язаний приймати на зберігання зерно від будь-якої особи. 


Статья 26. Договір складського зберігання зерна 

Договір складського зберігання зерна є публічним договором, типова форма ( 510-2003-п ) якого затверджується Кабінетом Міністрів України. 

За договором складського зберігання...


Статья 27. Строк складського зберігання зерна 

Зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно протягом строку, встановленого у договорі складського зберігання зерна. 

Якщо строк зберігання зерна договором складського зберігання...


Статья 28. Плата за зберігання зерна 

Плата за зберігання зерна, строки її внесення встановлюються договором складського зберігання зерна. 

Якщо зберігання зерна припинилося достроково не з вини зернового складу, то...


Статья 29. Наслідки відмови від передачі зерна на зберігання 

Зерновий склад, який зобов'язався взяти зерно на зберігання у передбачений договором складського зберігання зерна строк, не має права вимагати передання йому цього зерна на...


Статья 30. Відшкодування витрат за зберігання зерна 

Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні договору складського зберігання зерна (надзвичайні витрати), відшкодовуються понад плату, яка належить зерновому складу, якщо інше не...


Статья 31. Обов'язок поклажодавця зерна забрати зерно після закінчення строку зберігання зерна 

Поклажодавець зерна зобов'язаний забрати зерно у зернового складу після закінчення строку зберігання зерна. 

Зерновий склад зобов'язаний письмово за сім днів до закінчення строку...


Статья 32. Обов'язок зернового складу повернути зерно 

Зерновий склад зобов'язаний повернути поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, зерно у стані, передбаченому договором складського зберігання та законодавством. 


Статья 33. Відповідальність зернового складу за втрату, нестачу чи пошкодження зерна 

За втрату, нестачу чи пошкодження зерна, прийнятого на зберігання, зерновий склад несе відповідальність на підставах, передбачених законодавством. 

Зерновий склад звільняється від...


Статья 33-1. Система гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Систему гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно формує діяльність суб’єктів ринку зерна з організації і здійснення належного виконання зобов’язань зерновими...


Статья 34. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві 

Збитки, завдані поклажодавцеві втратою, нестачею чи пошкодженням зерна, відшкодовуються зерновим складом: 

за втрату та нестачу зерна - у розмірі вартості втраченого або такого,...


Статья 35. Повернення зерна за вимогою володільця складського документа 

Зерновий склад зобов'язаний за першою вимогою володільця складського документа повернути зерно, навіть якщо передбачений договором складського зберігання строк його зберігання ще не...


Статья 36. Реєстр зерна, прийнятого на зберігання 

Зернові склади зобов'язані вести реєстр зерна, прийнятого на зберігання. 

Вимоги до реєстру зерна та порядок його ведення ( 1569-2004-п ) визначаються Кабінетом Міністрів...


Статья 37. Види складських документів на зерно 

Зерновий склад на підтвердження прийняття зерна видає один із таких документів: 

подвійне складське свідоцтво; 

просте складське свідоцтво; 

складську...


Статья 38. Подвійне складське свідоцтво 

Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин - складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта), які можуть бути відокремлені одне від одного. 

У кожній з двох...


Статья 39. Права володільця складського та заставного свідоцтва 

Володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі. 

Володілець лише складського свідоцтва має право...


Статья 40. Передання складського та заставного свідоцтва 

Складське та заставне свідоцтво можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами (індосаментами). 

Індосамент повинен містити найменування юридичної особи або ім'я...


Статья 41. Просте складське свідоцтво 

Просте складське свідоцтво видається на пред'явника. 

Просте складське свідоцтво має містити відомості, передбачені пунктами 1, 2, 4-8 частини другої статті 38 цього Закону, а...


Статья 42. Права володільця простого складського свідоцтва 

Володілець простого складського свідоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі. При цьому до передачі зерна прирівнюється передача простого складського...


Статья 43. Складська квитанція 

Якщо зерновий склад приймає зерно на зберігання без видачі простого або подвійного складського свідоцтва, то для підтвердження прийняття зерна на зберігання він повинен видати складську...


Статья 44. Видача зерна за подвійним складським свідоцтвом 

Зерновий склад видає зерно володільцеві складського і заставного свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) не інакше як в обмін на обидва свідоцтва разом. 

Володільцеві...


Статья 45. Реєстр складських документів на зерно 

Зернові склади ведуть реєстр складських документів на зерно. 

Вимоги до реєстру складських документів на зерно та порядок його ведення визначаються Кабінетом Міністрів України (...


Статья 46. Погашення складських документів на зерно 

Після видачі зерна володільцям складських документів на зерно зернові склади повинні погасити прийняті складські документи на зерно шляхом відмітки на складському документі - "погашено"....


Статья 47. Статус Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Гарантійний фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності. 

Гарантійний фонд має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в...


Статья 48. Функції та основні завдання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Основними завданнями Гарантійного фонду є: 

мінімізація ризиків суб’єктів ринку зерна; 

забезпечення захисту прав володільців складських документів на зерно у разі...


Статья 49. Обсяг відповідальності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно за зобов’язаннями зернових складів 

Гарантійний фонд гарантує кожному володільцю складських документів на зерно відшкодування вартості зерна у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного...


Статья 50. Повноваження Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Для виконання своїх повноважень Гарантійний фонд здійснює перевірки учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду, у тому числі шляхом залучення фізичних та юридичних осіб, на предмет...


Статья 51. Створення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Засновником Гарантійного фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України. 

Гарантійний фонд вважається створеним з дня його державної реєстрації як юридичної...


Статья 52. Учасники Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду можуть бути суб’єкти підприємництва, які є власниками зерносховища і надають або планують надавати фізичним та юридичним особам послуги...


Статья 53. Реєстр зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Гарантійний фонд веде Реєстр зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі - Реєстр учасників...


Статья 54. Акти Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Гарантійний фонд самостійно керує своєю діяльністю, затверджує в передбаченому законом порядку правила, положення та інші акти, обов’язкові для виконання учасниками (тимчасовими учасниками)...


Статья 55. Кошти Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Джерелами формування майна та коштів Гарантійного фонду є: 

вступні внески тимчасових учасників Гарантійного фонду; 

регулярні внески учасників (тимчасових учасників)...


Статья 56. Внески до Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Усі учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду сплачують внески до Гарантійного фонду в порядку та на умовах, визначених цим Законом. 

Розмір внесків визначається загальними...


Статья 57. Кредити з державного бюджету 

Для формування Гарантійного фонду держава надає кредит з державного бюджету у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України. 

Якщо зобов’язання Гарантійного фонду щодо...


Статья 58. Органи управління Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Органами управління Гарантійного фонду є загальні збори учасників Гарантійного фонду, Адміністративна рада Гарантійного фонду та Дирекція Гарантійного фонду (далі - Дирекція). 

...


Статья 59. Загальні збори учасників та Адміністративна рада Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Адміністративна рада Гарантійного фонду: 

затверджує Регламент роботи Адміністративної ради Гарантійного фонду; 

затверджує організаційну структуру Гарантійного...


Статья 60. Дирекція Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Повноваження, штат Дирекції, кваліфікаційні вимоги до її працівників затверджуються Адміністративною радою Гарантійного фонду. 

Дирекцію очолює директор Гарантійного фонду, який...


Статья 61. Контроль за діяльністю Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Органом, що контролює діяльність Гарантійного фонду, є Ревізійна комісія, до складу якої входять три члени, обрані строком на три роки Адміністративною радою Гарантійного фонду з числа осіб,...


Статья 62. Припинення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Гарантійний фонд припиняється за рішенням загальних зборів учасників Гарантійного фонду за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а також за рішенням суду у випадках, встановлених...


Статья 78. Міжнародний договір 

Міжнародний договір по експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки передається для виконання Державному агенту із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за...


Статья 79. Державний агент із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами 

Державний агент із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами визначається Кабінетом Міністрів України ( 99-2010-п ) на конкурсних...


Статья 80. Фінансування експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами 

Фінансування експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 

Діяльність Державного агента із...


Статья 81. Міжнародне співробітництво у сфері дії Закону 

Міжнародне співробітництво України у сфері дії цього Закону здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади. Вони забезпечують у межах своїх...


Статья 82. Відповідальність за порушення Закону 

Юридичні та фізичні особи, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.  

{ Частину другу статті 82 виключено на підставі Закону N 1193-VII ( 1193-18...


Статья 83. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у...