Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Про житловий фонд соціального призначення - Закони України 2014

Про житловий фонд соціального призначенняСтатья 1. Визначення основних термінів і понять 

У цьому Законі основні терміни і поняття вживаються в такому значенні: 

житловий фонд соціального призначення - сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які...


Статья 2. Право на соціальне житло 

1. Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) кожен має право на житло. Громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту, соціальне житло надається...


Статья 3. Житло з житлового фонду соціального призначення 

1. До житла з житлового фонду соціального призначення належать: 

1) квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, які надаються громадянам у порядку...


Статья 4. Об'єкти та суб'єкти правовідносин, пов'язаних із формуванням і використанням житлового фонду соціального призначення 

1. Об'єктами правовідносин щодо формування і використання соціального житла є жилі приміщення для надання громадянам України, які потребують соціального захисту, відповідно до цього...


Статья 5. Формування житлового фонду соціального призначення 

1. Житловий фонд соціального призначення формується органами місцевого самоврядування шляхом: 

1) будівництва нового житла; 

2) реконструкції існуючих жилих будинків, а також...


Статья 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у житловій сфері щодо соціального житла 

1. До повноважень Кабінету Міністрів України у житловій сфері щодо соціального житла належить: 

1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері; 

2) розроблення...


Статья 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у житловій сфері щодо соціального житла: 

1) забезпечує...


Статья 8. Повноваження місцевих державних адміністрацій 

1. Місцеві державні адміністрації відповідно до закону: 

1) забезпечують виконання державної політики з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення та...


Статья 9. Повноваження органів місцевого самоврядування 

1. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону: 

1) створюють за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел фінансування житловий фонд соціального призначення; 

2)...


Статья 10. Підстави виникнення у громадянина права взяття на соціальний квартирний облік 

1. Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які...


Статья 11. Право позачергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення 

1. Право позачергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла,...


Статья 12. Право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення 

1. Право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла,...


Статья 13. Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік 

1. Взяття громадян на соціальний квартирний облік здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі їх письмової заяви. 

2. Взяття громадян на соціальний квартирний...


Статья 14. Особливості взяття на соціальний квартирний облік громадян без визначеного місця проживання, які мають право на отримання соціального житла 

1. Громадяни без визначеного місця проживання звертаються для отримання соціального житла до органу місцевого самоврядування за місцем свого перебування. 

2. У день звернення до органу...


Статья 15. Тимчасовий притулок для дорослих 

1. Тимчасові притулки для дорослих будуються (створюються) та утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів і перебувають у комунальній власності. 

2. Архітектурно-планувальні,...


Статья 16. Порядок ведення органом місцевого самоврядування соціального квартирного обліку громадян 

1. Списки громадян для отримання соціального житла в порядку загальної черги, першочергово або позачергово розміщуються окремо та підлягають оприлюдненню. 

2. Поряд із списками,...


Статья 17. Громадський контроль за розподілом соціального житла 

1. Громадський контроль за розподілом соціального житла здійснюється наглядовою радою. 

2. Наглядова рада формується за принципом рівного представництва від органу місцевого...


Статья 18. Підстави для відмови у взятті громадянина на соціальний квартирний облік 

1. Відмова у взятті громадянина на соціальний квартирний облік допускається в разі: 

1) непредставлення необхідних документів відповідно до частини третьої статті 13 цього...


Статья 19. Зняття громадянина із соціального квартирного обліку 

1. Громадянин знімається із соціального квартирного обліку в разі: 

1) подання за місцем обліку заяви про зняття з обліку; 

2) втрати підстав, визначених частиною другою статті 10...


Статья 20. Договір найму соціального житла 

1. Підставою для заселення житла із житлового фонду соціального призначення є договір найму соціального житла. 

2. Договір найму соціального житла - угода, оформлена в письмовій формі,...


Статья 21. Предмет договору найму жилого приміщення з житлового фонду соціального призначення 

1. Предметом договору найму соціального житла є квартира або садибний (одноквартирний) жилий будинок чи жиле приміщення в соціальному гуртожитку, а також перелік житлово-комунальних послуг, які...


Статья 22. Порядок надання громадянам квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення 

1. Квартири або садибні (одноквартирні) жилі будинки з житлового фонду соціального призначення надаються громадянам, які перебувають на соціальному квартирному обліку, у порядку черговості,...


Статья 23. Урахування законних інтересів громадян при наданні жилих приміщень за договором найму соціального житла 

1. При наданні жилих приміщень за договором найму соціального житла заселення однієї кімнати неповнолітніми особами різної статі, за винятком подружжя, не допускається, а заселення однієї...


Статья 24. Права та обов'язки наймодавця жилого приміщення за договором найму соціального житла 

1. Наймодавець жилого приміщення за договором найму соціального житла має право вимагати від наймача: 

1) своєчасного внесення плати за житло і надані житлово-комунальні...


Статья 25. Права та обов'язки наймача жилого приміщення за договором найму соціального житла 

1. Наймач жилого приміщення за договором найму соціального житла має право у встановленому порядку: 

1) здійснювати, за письмовою згодою повнолітніх членів сім'ї, включаючи тимчасово...


Статья 26. Порушення умов договору найму соціального житла 

1. Порушення наймачем умов договору найму соціального житла тягне за собою: 

1) письмове попередження про порушення умов договору найму соціального житла; 

2) подання позову до...


Статья 27. Підстави для розірвання договору найму соціального житла та виселення із соціального житла без надання іншого житла 

1. Примусове виселення наймача соціального житла без надання іншого житла здійснюється виключно за рішенням суду. 

2. Підставами для розірвання договору найму соціального житла та...


Статья 28. Плата за житло у житловому фонді соціального призначення 

1. Плата за житло у житловому фонді соціального призначення складається з плати за: 

1) найм житла; 

2) утримання жилих будинків та прибудинкових територій; 

3) комунальні...


Статья 29. Фінансування витрат, пов'язаних з формуванням та утриманням фонду житла соціального призначення 

1. Формування житлового фонду соціального призначення здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів приватних юридичних та фізичних осіб. 

Порядок...