Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV ЗУ Про житлово-комунальні послуги - Закони України 2014

Про житлово-комунальні послугиСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та...


Статья 2. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг 

1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг базується на таких принципах: 

1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених...


Статья 3. Предмет регулювання цього Закону. Суб'єкти у сфері житлово-комунальних послуг 

1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг. 

2....


Статья 4. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг 

1. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового...


Статья 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері житлово-комунальних послуг

{ Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

1. До повноважень центрального органу виконавчої...


Статья 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг 

1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить: 

1)...


Статья 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг 

1. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить: 

1) затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства,...


Статья 8. Нормативне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг 

1. Стандарти, нормативи, норми і правила встановлюють комплекс якісних та кількісних показників і вимог, які регламентують вироблення та виконання житлово-комунальних послуг з урахуванням...


Статья 9. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг 

1. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг здійснюють центральні органи виконавчої влади та інші уповноважені на це органи...


Статья 10. Сертифікація та ліцензування у сфері житлово-комунальних послуг 

1. Для підтвердження відповідності дотримання вимог кодексів усталеної практики, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил фізичні та юридичні особи - виконавці певних видів...


Статья 11. Громадські слухання та громадський контроль у сфері житлово-комунальних послуг 

1. Громадські слухання у сфері житлово-комунальних послуг проводяться в порядку, визначеному статутом територіальної громади. 

2. З метою забезпечення прав населення на отримання...


Статья 12. Класифікація житлово-комунальних послуг 

1. Житлово-комунальні послуги поділяються за: 

1) функціональним призначенням; 

2) порядком затвердження цін/тарифів. 


Статья 13. Розподіл житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення 

1. Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на: 

1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та...


Статья 14. Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком затвердження цін/тарифів 

1. Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вони поділяються на три групи: 

1) перша група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують...


Статья 15. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг 

1. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг встановлюються з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проживання людей та їх перебування в приміщеннях, забезпечення технічних вимог до...


Статья 16. Порядок надання житлово-комунальних послуг 

1. Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства. 

2. Перелік житлово-комунальних послуг, що...


Статья 17. Порядок доступу до житла та іншого володіння для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показань засобів обліку 

1. Споживач зобов'язаний забезпечити доступ до мережі, арматури, засобів обліку, розподільчих систем представників виконавця/виробника за наявності в них відповідного посвідчення: 

1)...


Статья 18. Оформлення претензій споживачів до виконавців 

1. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники...


Статья 19. Учасники договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг 

1. Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. 

2. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг...


Статья 20. Права та обов'язки споживача 

1. Споживач має право: 

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг; 

...


Статья 21. Права та обов'язки виконавця 

1. Виконавець має право: 

1) розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги першої і другої групи (пункти 1 та 2 частини першої...


Статья 22. Права та обов'язки виробника 

1. Виробник має право: 

1) розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги першої та другої груп (пункти 1 та 2 частини першої...


Статья 23. Права власника 

1. Власник має право тримати на балансі та управляти належним йому майном. 

2. Власник має право доручати повністю або частково розпоряджатися та управляти належним йому майном...


Статья 24. Права та обов'язки балансоутримувача 

1. Балансоутримувач має право: 

1) здійснювати функції утримання на балансі переданого йому за договором з власником майна та управляти їм чи передавати за договором повністю або...


Статья 25. Права та обов'язки управителя 

1. Управитель має право: 

1) здійснювати управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд та забезпечувати їх належну експлуатацію; 

2) укладати...


Статья 26. Істотні умови договору між виконавцем/виробником та споживачем 

1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: 

1) найменування сторін; 

2) предмет договору; 

3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг,...


Статья 27. Застосування конкурсних засад при наданні житлово-комунальних послуг та укладанні договорів 

1. Укладання договорів на надання житлово-комунальних послуг згідно з установленим переліком для об'єктів державної або комунальної власності здійснюється за результатами конкурсу. 

2....


Статья 28. Порядок проведення конкурсу при укладанні договорів на надання житлово-комунальних послуг 

1. Конкурс проводиться не раніше ніж через 30 днів з дня оприлюднення офіційної інформації про нього. Офіційна інформація повинна включати відомості про місце і час проведення конкурсу...


Статья 29. Особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку 

1. Договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним...


Статья 30. Принципи державного регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 

1. Державне регулювання цін/тарифів базується на таких основних принципах: 

1) доступності житлово-комунальних послуг для всіх споживачів та рівності правових гарантій; 

2)...


Статья 31. Порядок формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 

1. Порядок формування тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг другої групи (пункт 2 частини першої статті 14 цього Закону) визначає Кабінет Міністрів України.

{ Частина перша...


Статья 32. Плата за житлово-комунальні послуги 

1. Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{ Частина перша статті 32 в редакції Закону...