Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 № 959-XII ЗУ Про зовнішньоекономічну діяльність - Закони України 2014

Про зовнішньоекономічну діяльністьСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо...


Статья 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності 

Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами: 

Принципом...


Статья 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і...


Статья 4. Види зовнішньоекономічної діяльності 

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

- надання суб'єктами...


Статья 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак.

Фізичні...


Статья 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них 

Суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця...


Статья 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється згідно з принципами, визначеними у статті 2 цього Закону, з метою:

- забезпечення збалансованості економіки та...


Статья 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Україна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має...


Статья 9. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є Верховна Рада України. До компетенції Верховної Ради України належать:

- прийняття, зміна та...


Статья 10. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю 

До органів місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю належать:

- місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі і розпорядчі органи;

- територіальні підрозділи...


Статья 11. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України здійснюється за такими принципами:

- Україна самостійно встановлює і скасовує податки і пільги для суб'єктів...


Статья 13. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

Україна самостійно здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України. 

Митне регулювання...


Статья 14. Ведення розрахунків та кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право:

- самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях з-поміж тих, що не суперечать законам України та...


Статья 15. Страхування зовнішньоекономічних операцій 

Страхування зовнішньоекономічних операцій в Україні здійснюється комерційними страховими компаніями (державними, акціонерними, іноземними, змішаними, кооперативними та іншими), а також іншими...


Статья 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій 

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається як комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання дозволу на здійснення суб'єктом...


Статья 17. Заборона окремих видів експорту та імпорту 

В Україні забороняється: 

експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне, археологічне або культурне надбання українського народу, що визначається згідно із...


Статья 18. Порядок застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимог 

Технічні регламенти, фармакологічні, санітарні, фітосанітарні, ветеринарні та екологічні заходи, стандарти та вимоги до товарів, що імпортуються в Україну, застосовуються в порядку,...


Статья 19. Спеціальні імпортні процедури 

До спеціальних імпортних процедур, що застосовуються в Україні, належать:

- застосування процедури міжнародних торгів або аналогічних їм процедур;

- режим попередніх імпортних...


Статья 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі зовнішньоекономічної діяльності 

{ Назва статті 20 в редакції Закону N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 } 

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог...


Статья 21. Державне замовлення 

Державні органи управління України та місцеві Ради народних депутатів України мають право розміщувати, як правило, на конкурсній основі державні замовлення на виробництво, експорт і імпорт...


Статья 22. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність та аудит суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 

{ Назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 90/95-ВР від 14.03.95 } 

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності ведуть бухгалтерський та оперативний облік...


Статья 23. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 

Кожний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має право на одержання будь-якої інформації, необхідної для здійснення цієї діяльності, що не становить державної або комерційної таємниці. Обсяг...


Статья 24. Спеціальні економічні зони 

На території України можуть запроваджуватись спеціальні економічні зони різного типу. Статус та територія зазначених зон встановлюються Верховною Радою України згідно з законами України про...


Статья 25. Інші спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності 

Україна може укладати з державами, які мають спільні з Україною морські та/або сухопутні кордони, двосторонні

та/або багатосторонні договори, що встановлюють на основі...


Статья 26. Економічні відносини України з іншими державами 

Економічні відносини України з іншими державами регулюються відповідними міжнародними договорами та нормами міжнародного права.

Україна укладає, виконує і денонсує міжнародні договори з...


Статья 27. Відносини України з міжнародними міжурядовими економічними організаціями 

Україна самостійно набуває членства в міжнародних міжурядових економічних організаціях, установчі акти яких не суперечать цілям та принципам Конституції (Основного Закону) України.

...


Статья 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України 

Україна зобов'язана здійснювати захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права. Такий захист...


Статья 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань 

У разі якщо інші держави, митні союзи або економічні угруповання обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії...


Статья 30. Обмеження реекспорту 

Забороняється реекспорт товарів, імпортованих за рахунок Державного валютного фонду України та валютних фондів місцевих Рад народних депутатів України.

Орган, який є розпорядником...


Статья 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності розуміється:

здійснення демпінгового імпорту, до якого застосовуються антидемпінгові заходи;

...


Статья 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 

Україна як держава і всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність за порушення цього або пов'язаних з ним законів України...


Статья 33. Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності 

У сфері зовнішньоекономічної діяльності, що визначається цим та пов'язаними з ним законами України, можуть застосовуватися такі види відповідальності:

- майнова відповідальність;

...


Статья 34. Відповідальність України як держави 

Україна як держава несе майнову відповідальність у повному обсязі перед суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності за всі свої дії, що...


Статья 35. Відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність у видах та формах, передбачених статтями 33 і 37 цього Закону, іншими законами України та/або зовнішньоекономічними договорами...


Статья 36. Порядок здійснення відповідальності 

Порядок притягнення до відповідальності, здійснення відповідальності та звільнення від відповідальності визначається процесуальними законами України. 

Порядок притягнення до...


Статья 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України 

За порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні...


Статья 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності 

Спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за...


Статья 39. Спори, що виникають при застосуванні цього Закону 

Будь-які спори щодо застосування положень цього Закону та законів, прийнятих на виконання цього Закону, можуть бути предметом розгляду:

- в суді України, якщо одна із сторін у справі -...