Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України ЖК УРСР від 30.06.1983 № 5464-X ЗУ ЖК УРСР - Закони України 2014

ЖК УРСРСтатья 1. Право громадян Української РСР на житло 

Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР громадяни Української РСР мають право на житло. Це право забезпечується розвитком і охороною державного і громадського житлового...


Статья 2. Завдання житлового законодавства Української РСР 

Завданнями житлового законодавства Української РСР є регулювання житлових відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР права громадян на житло,...


Статья 3. Житлове законодавств Союзу РСР і Української РСР 

Житлові відносини в Українській РСР регулюються Основами житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік ( v5150400-81 ) та видаваними відповідно до них іншими актами житлового...


Статья 4. Житловий фонд 

Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території Української РСР, утворюють житловий фонд.

Житловий фонд включає:

жилі будинки і жилі...


Статья 5. Державний житловий фонд 

Державний житловий фонд перебуває у віданні місцевих Рад народних депутатів (житловий фонд місцевих Рад) та у віданні міністерств, державних комітетів і відомств (відомчий житловий фонд)....


Статья 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщень 

Жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків. Надання приміщень...


Статья 7. Виключення з житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень 

Періодично, у строки, встановлювані Радою Міністрів Української РСР, провадиться обстеження стану жилих будинків державного і громадського житлового фонду.

Непридатні для проживання...


Статья 8. Переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі 

Переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в нежилі, як правило, не допускається. У виняткових випадках...


Статья 9. Житлові права громадян 

Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або на одержання за їх бажанням...


Статья 10. Житлові обов'язки громадян 

Громадяни зобов'язані дбайливо ставитися до будинку, в якому вони проживають, використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, додержувати правил користування жилими...


Статья 11. Компетенція Союзу РСР у галузі регулювання житлових відносин 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік віданню Союзу РСР у галузі регулювання житлових відносин підлягають:

1) забезпечення єдності законодавчого...


Статья 12. Компетенція Української РСР у галузі регулювання житлових відносин 

Віданню Української РСР у галузі регулювання житлових відносин поза межами компетенції Союзу РСР підлягають:

1) законодавче регулювання житлових відносин у республіці;

2)...


Статья 13. Державне управління в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік державне управління в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду здійснюється Радою Міністрів...


Статья 14. Компетенція виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду 

Виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів у межах і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами...


Статья 15. Компетенція виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду 

Виконавчі комітети районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів у межах і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства...


Статья 16. Компетенція виконавчих комітетів селищних, сільських Рад народних депутатів у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду 

Виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів у межах і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР, на...


Статья 17. Компетенція Міністерства житлово-комунального господарства Української РСР у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду 

Компетенція Міністерства житлово-комунального господарства Української РСР у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду визначається законодавством Союзу РСР, Положенням...


Статья 18. Управління житловим фондом 

Управління житловим фондом здійснюється власником або уповноваженим ним органом у межах, визначених власником.

{ Стаття 18 в редакції Закону N 3187-12 від 06.05.93 } 


Статья 19. ( Статтю 19 виключено на підставі Закону N 3187-12 від 06.05.93 ) Органи, які здійснюють управління громадським житловим фондом 

Управління громадським житловим фондом здійснюється органами управління колгоспів та інших кооперативних організацій, їх об'єднань, органами профспілкових та інших громадських організацій...


Статья 20. ( Статтю 20 виключено на підставі Закону N 3187-12 від 06.05.93 ) Органи, які здійснюють управління фондом житлово-будівельних кооперативів 

Управління фондом житлово-будівельних кооперативів здійснюється органами управління кооперативів відповідно до їх статутів. 


Статья 21. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян в управлінні державним і громадським житловим фондом та в забезпеченні його схоронності 

Професійні спілки, інші громадські організації, трудові колективи відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР та до статутів (положень) громадських організацій, а також громадяни...


Статья 22. Громадський контроль за забезпеченням громадян жилими приміщеннями 

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, установлення черговості на одержання жилої площі, а також її розподіл у будинках державного і громадського житлового фонду здійснюються...


Статья 23. Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян 

Державні органи, підприємства, установи та організації, а також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при...


Статья 24. Житлово-експлуатаційні організації 

Для експлуатації державного і громадського житлового фонду створюються житлово-експлуатаційні організації, діяльність яких здійснюється на основі господарського розрахунку.

...


Статья 25. Типове положення про житлово-експлуатаційну організацію 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік Типове положення про житлово-експлуатаційну організацію затверджується Радою Міністрів Української РСР або...


Статья 26. Передача забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів та іншим організаціям для заселення частини жилої площі у новоспоруджених будинках 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік Рада Міністрів СРСР вправі визначати підстави і умови передачі забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад...


Статья 27. Розподіл жилої площі в будинках, споруджених за рахунок коштів, переданих у порядку пайової участі 

Жила площа в будинках, споруджених із залученням у порядку пайової участі коштів підприємств, установ та організацій, розподіляється для заселення між учасниками будівництва пропорційно до...


Статья 28. Державний облік житлового фонду 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік державний облік житлового фонду здійснюється за єдиною для Союзу РСР системою в порядку, встановлюваному Радою...


Статья 29. Завдання державного контролю за використанням і схоронністю житлового фонду 

Державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду має своїм завданням забезпечити додержання всіма міністерствами, державними комітетами, відомствами, державними,...


Статья 31. Право громадян на одержання жилого приміщення 

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду в порядку, передбаченому...


Статья 32. Вік, з якого громадяни здійснюють право на одержання жилого приміщення 

Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного...


Статья 33. Забезпечення жилими приміщеннями потребуючих поліпшення житлових умов членів житлово- будівельних кооперативів, громадян, які мають жилий будинок (квартиру) у приватній власності, та інших громадян, що проживають у цих будинках (квартирах) 

Потребуючі поліпшення житлових умов члени житлово-будівельних кооперативів, громадяни, які мають жилий будинок (квартиру) у приватній власності, та інші громадяни, що проживають у цих будинках...


Статья 34. Підстави для визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов 

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни: 

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається в порядку, встановлюваному Радою Міністрів Української...


Статья 35. Наслідки штучного погіршення житлових умов 

Громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування,

відчуження придатного і достатнього за розміром для...


Статья 36. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання 

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється, як правило, за місцем проживання у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради...


Статья 37. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи 

Облік потребуючих поліпшення житлових умов громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у...


Статья 38. Порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

Порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР. 


Статья 39. Порядок взяття громадян на облік потребуючих поліпшення житлових умов 

Громадяни беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов:

за місцем проживання - виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних...


Статья 40. Перебування громадян на обліку потребуючих поліпшення житлових умов. Зняття з обліку 

Громадяни перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до одержання житлового приміщення, за винятком випадків, передбачених частиною другої цієї статті.

Громадяни...


Статья 41. Контроль за станом обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

Контроль за станом обліку на підприємствах, в установах, організаціях громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів і...


Статья 42. Надання жилих приміщень громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов 

Жилі приміщення надаються тільки громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення...


Статья 43. Черговість надання громадянам жилих приміщень 

Громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості.

Порядок визначення черговості надання громадянам жилих...


Статья 44. Перенесення черговості на одержання жилих приміщень 

Громадянинові, який перебуває на обліку потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи, черговість на одержання жилого приміщення може бути перенесено на рік, якщо протягом попереднього...


Статья 45. Першочергове надання жилих приміщень 

У першу чергу жилі приміщення надаються потребуючим поліпшення житлових умов:

сім'ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку...


Статья 46. Позачергове надання жилих приміщень 

Поза чергою жиле приміщення надається:

інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про...


Статья 46-1. Забезпечення жилим приміщенням дитячих будинків сімейного типу 

При винесенні в установленому порядку рішення про організацію дитячого будинку сімейного типу особам, які призначені батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми, переданими їм на...


Статья 47. Норма жилої площі 

Норма жилої площі в Українській РСР встановлюється в розмірі 13,65 квадратного метру на одну особу. 


Статья 48. Розмір жилого приміщення, що надається громадянам 

Жиле приміщення надається громадянам у межах норми жилої площі, але не менше розміру, який визначається Кабінетом Міністрів України і Федерацією професійних спілок України. При цьому...


Статья 48-1. Порядок та розмір надання громадянам грошової компенсації за належні їм для отримання жилі приміщення 

Порядок та розмір надання громадянам грошової компенсації за належні їм для отримання жилі приміщення ( 1036-2012-п ) визначаються Кабінетом Міністрів України.

{ Закон доповнено...


Статья 49. Додаткова жила площа 

Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається додаткова жила площа у вигляді кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів. Громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких...


Статья 50. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень 

Жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам.

При...


Статья 51. Порядок надання жилих приміщень у будинках житлового фонду місцевих Рад народних депутатів 

Жилі приміщення в будинках житлового фонду місцевих Рад народних депутатів надаються громадянам виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних...


Статья 52. Порядок надання жилих приміщень у будинках відомчого житлового фонду 

Жилі приміщення в будинках відомчого житлового фонду надаються громадянам за спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету підприємства, установи, організації, затвердженим...


Статья 53. Порядок надання жилих приміщень у будинках громадського житлового фонду 

Жилі приміщення в будинках громадського житлового фонду надаються громадянам за спільним рішенням органу відповідної організації та її профспілкового комітету з наступним повідомленням...


Статья 54. Надання жилого приміщення, що звільнилося у квартирі 

Якщо в квартирі, в якій проживає два або більше наймачі, звільнилося неізольоване жиле приміщення, воно надається наймачеві суміжного приміщення.

Ізольоване жиле приміщення, що...


Статья 55. Заселення жилих приміщень у будинках, переданих виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів, а також у будинках, споруджених із залученням коштів у порядку пайової участі 

Жилі приміщення, що звільняються в будинках, переданих державними підприємствами, установами, організаціями виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів, а також жилі приміщення, що...


Статья 56. Заселення жилих приміщень, переданих забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів та іншим організаціям 

Жилі приміщення у новоспоруджених будинках, передані забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів та іншим організаціям (стаття 26), у разі їх звільнення заселяються цими...


Статья 57. Оскарження рішень з питань обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень 

Рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів з питань обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм...


Статья 58. Ордер на жиле приміщення 

На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради...


Статья 59. Підстави і порядок визнання ордера на жиле приміщення недійсним 

Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами не відповідаючих дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення...


Статья 60. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень 

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень затверджуються Радою Міністрів Української РСР і Українською республіканською радою професійних...


Статья 61. Договір найму жилого приміщення. Укладення договору найму жилого приміщення 

Користування жилим приміщенням у будинках державного і громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору найму жилого приміщення.

Договір найму жилого приміщення в...


Статья 62. Застосування правил цивільного законодавства Союзу РСР і Української РСР до відносин, що випливають з договору найму жилого приміщення 

До відносин, що випливають з договору найму жилого приміщення, у відповідних випадках застосовуються також правила цивільного законодавства Союзу РСР і Української РСР. 


Статья 63. Предмет договору найму жилого приміщення 

Предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира або інше ізольоване жиле приміщення, що складається з однієї чи кількох...


Статья 64. Права і обов'язки членів сім'ї наймача 

Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов'язки, що випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени сім'ї...


Статья 65. Право наймача на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення 

Наймач вправі в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб....


Статья 65-1. Придбання громадянам займаних ними жилих приміщень у приватну власність 

Наймачі жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду можуть за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ними, придбати займані ними приміщення у...


Статья 66. Плата за користування житлом 

Плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється виходячи із загальної площі квартири (одноквартирного будинку). 

Норма загальної площі встановлюється у розмірі 21...


Статья 67. Плата за комунальні послуги 

Плата за комунальні послуги (водопостачання, газ, теплова енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами.

( Стаття 67 із...


Статья 68. Строки внесення квартирної плати та плати за комунальні послуги 

Наймач зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги. 

Квартирна плата та плата за комунальні послуги в будинках державного і громадського...


Статья 69. Пільги по квартирній платі та платі за комунальні послуги 

Пільги по квартирній платі та платі за комунальні послуги встановлюються законодавством. 

Громадянам, які проживають у будинках, що належать колгоспам, може бути надано пільги по...


Статья 70. Безплатне користування жилим приміщенням з опаленням і освітленням 

Спеціалісти, які працюють і проживають у сільській місцевості, поза населеними пунктами (а в установлених

законодавством Союзу РСР випадках - у селищах), користуються безплатно...


Статья 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами 

При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців. 

Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних...


Статья 72. Порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням 

Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку. 


Статья 73. Бронювання жилого приміщення 

Жилі приміщення, що їх займають наймачі та члени їх сімей, бронюються при направлені на роботу за кордон - на весь час перебування за кордоном, при виїзді на роботу в райони Крайньої Півночі і...


Статья 74. Умови, за яких бронювання жилого приміщення не допускається 

Бронювання жилого приміщення не допускається, якщо до наймача пред'явлено позов про розірвання чи зміну договору найму цього приміщення або про визнання ордера недійсним, а також в інших...


Статья 75. Видача охоронного свідоцтва (броні) 

У разі бронювання жилого приміщення виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів за місцем знаходження приміщення, що бронюється, видає наймачеві або членові...


Статья 76. Розірвання договору найму на заброньоване жиле приміщення 

Якщо наймач та члени його сім'ї не повернулись у заброньоване жиле приміщення протягом шести місяців після закінчення строку дії броні, договір найму жилого приміщення за позовом наймодавця...


Статья 77. Правила бронювання жилих приміщень 

Правила бронювання жилих приміщень затверджуються Радою Міністрів Української РСР. 


Статья 78. Права і обов'язки тимчасово відсутніх наймача та членів його сім'ї 

Тимчасово відсутній наймач зберігає права і несе обов'язки за договором найму жилого приміщення.

Якщо в жилому приміщенні не залишились проживати члени сім'ї наймача, він зобов'язаний...


Статья 79. Право на обмін жилого приміщення 

Наймач жилого приміщення вправі за письмовою згодою членів сім'ї, що проживають разом із ним, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного приміщення з іншим наймачем або членом...


Статья 80. Обмін жилого приміщення в разі відсутності згоди між членами сім'ї 

Якщо між членами сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то кожен з них вправі вимагати в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на приміщення в різних будинках...


Статья 81. Обмін частини жилого приміщення 

Наймач або член його сім'ї вправі в установленому порядку провести обмін жилої площі, що припадає на нього, в тому числі суміжної кімнати або частини кімнати, з наймачем іншого жилого...


Статья 82. Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій 

Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій допускається лише за їх згодою. Відмову у згоді на обмін може бути оскаржено в судовому порядку, крім випадків обміну жилих...


Статья 83. Набрання чинності угодою про обмін жилими приміщеннями 

Угода про обмін жилими приміщеннями набирає чинності з моменту одержання ордерів, що видаються виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів (частина перша статті 58). Відмову у...


Статья 84. Порядок обміну жилих приміщень 

Порядок обміну жилих приміщень установлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР. 


Статья 85. Обмін жилих приміщень у будинках, розташованих на території Української РСР та іншої союзної республіки 

Якщо одне з обмінюваних жилих приміщень знаходиться в будинку, розташованому на території Української РСР, а інше - на території іншої союзної республіки, умови обміну визначаються...


Статья 86. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не допускається 

Обмін жилими приміщеннями не допускається:

1) якщо до наймача пред'явлено позов про розірвання чи зміну договору найму жилого приміщення або визнання ордера недійсним;

2) якщо...


Статья 87. Визнання обміну жилими приміщеннями недійсним 

Обмін жилими приміщеннями, проведений з порушенням вимог законодавства Союзу РСР, цього Кодексу та інших актів законодавства Української РСР, визнається недійсним.

Визнання обміну...


Статья 88. Наслідки визнання обміну жилими приміщеннями недійсним 

У разі визнання обміну жилими приміщеннями недійсним сторони підлягають переселенню в приміщення, які вони раніше займали. 


Статья 89. Правила обміну жилих приміщень 

Правила обміну жилих приміщень затверджуються Радою Міністрів Української РСР. 


Статья 90. Право наймача вимагати надання йому жилого приміщення меншого розміру замість займаного 

Наймач, який має зайву жилу площу понад установлені норми, вправі за згодою членів сім'ї вимагати від виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів, від підприємства, установи,...


Статья 91. Піднайом жилого приміщення 

Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім'ї, які проживають разом з ним, і за згодою наймодавця здавати в піднайом жиле приміщення у випадках і в порядку, встановлюваних цим...


Статья 92. Вселення членів сім'ї піднаймача 

Договором піднайму може бути передбачено, що разом з піднаймачем у надаване йому жиле приміщення вселяються і члени його сім'ї. Подальше вселення піднаймачем членів сім'ї допускається лише за...


Статья 93. Умови, за яких здача жилого приміщення в піднайом не допускається 

Здача жилого приміщення в піднайом не допускається, якщо:

1) в результаті вселення піднаймача розмір жилої площі, що припадатиме на кожну особу, яка проживає у цьому приміщенні, буде...


Статья 94. Наслідки недодержання встановленого порядку здачі жилого приміщення в піднайом 

Здача жилого приміщення в піднайом з порушенням вимог, установлених частинами першою, третьою і четвертою статті 91 і статтею 93 цього Кодексу, тягне за собою недійсність договору піднайму. У...


Статья 95. Плата за користування жилим приміщенням за договором піднайму 

Розмір плати за користування жилим приміщенням і за комунальні послуги за договором піднайму встановлюється угодою сторін, але не може перевищувати розміру квартирної плати, що сплачується...


Статья 96. Вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів 

Якщо наймач систематично здає жилу площу в піднайом з метою одержання нетрудових доходів, ізольоване жиле приміщення (або жиле приміщення, яке можна ізолювати), що здається в піднайом, може...


Статья 97. Припинення договору піднайму 

Після закінчення строку договору піднайму піднаймач не вправі вимагати відновлення договору і на вимогу наймача зобов'язаний звільнити займане приміщення.

Договір піднайму може бути...


Статья 98. Тимчасові мешканці 

Наймач жилого приміщення та члени його сім'ї, які проживають разом з ним, можуть за взаємною згодою дозволити тимчасове проживання в жилому приміщенні, що є в їх користуванні, інших осіб без...


Статья 99. Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у разі припинення договору найму жилого приміщення 

Піднаймачі і тимчасові жильці самостійного права на займане жиле приміщення не набувають незалежно від тривалості проживання.

У разі припинення дії договору найму жилого приміщення...


Статья 100. Переобладнання і перепланування жилого будинку і жилого приміщення 

Переобладнання і перепланування жилого будинку і жилого приміщення провадяться з метою підвищення їх благоустрою і перетворення комунальних квартир в окремі квартири на сім'ю. Переобладнання і...


Статья 101. Надання громадянам жилих приміщень у зв'язку з капітальним ремонтом жилого будинку 

При проведенні капітального ремонту жилого будинку державного або громадського житлового фонду, коли ремонт не може бути проведено без виселення наймача, наймодавець зобов'язаний надати...


Статья 102. Надання громадянам іншого жилого приміщення, якщо в результаті капітального ремонту займане ними жиле приміщення не може бути збережене або його розмір істотно зміниться 

У тих випадках, коли жиле приміщення, яке займають наймач та члени його сім'ї, в результаті капітального ремонту не може бути збережене або істотно збільшиться і у наймача утворяться надлишки...


Статья 103. Зміна договору найму жилого приміщення 

Договір найму жилого приміщення може бути змінено тільки за згодою наймача, членів його сім'ї і наймодавця, за винятком випадків, передбачених Основами житлового законодавства Союзу РСР і...


Статья 104. Зміна договору найму жилого приміщення на вимогу члена сім'ї наймача 

Член сім'ї наймача вправі вимагати, за згодою інших членів сім'ї, які проживають разом з ним, укладення з ним окремого договору найму, якщо жилу площу, що припадає на нього, може бути виділено...


Статья 105. Зміна договору найму жилого приміщення на вимогу наймачів, які об'єдналися в одну сім'ю 

Громадяни, які проживають в одній квартирі і користуються в ній жилими приміщеннями за окремими договорам найму, в разі об'єднання в одну сім'ю вправі вимагати укладення з ким-небудь з них...


Статья 106. Зміна договору найму жилого приміщення внаслідок визнання наймачем іншого члена сім'ї 

Повнолітній член сім'ї наймача вправі за згодою наймача та інших членів сім'ї, які проживають разом з ним, вимагати визнання його наймачем за раніше укладеним договором найму жилого приміщення...


Статья 107. Розірвання договору найму жилого приміщення наймачем 

Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім'ї в будь-який час розірвати договір найму.

У разі вибуття наймача та членів його сім'ї на постійне проживання до іншого населеного...


Статья 108. Розірвання договору найму жилого приміщення на вимогу наймодавця 

Договір найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду може бути розірвано на вимогу наймодавця лише з підстав, установлених законом, і тільки в судовому порядку,...


Статья 109. Виселення з жилих приміщень 

Виселення із займаного жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному...


Статья 110. Виселення з наданням громадянам іншого благоустроєного жилого приміщення 

Громадяни виселяються з жилих будинків державного і громадського житлового фонду з наданням іншого благоустроєного жилого приміщення, якщо:

будинок, у якому знаходиться жиле...


Статья 111. Надання жилого приміщення у зв'язку із знесенням будинку або переобладнанням будинку (жилого приміщення) в нежилий 

Якщо будинок, в якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, громадянам, виселюваним з цього будинку,...


Статья 112. Надання жилого приміщення у зв'язку з виселенням з будинків (жилих приміщень), що загрожують обвалом 

Якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом, громадянам, виселюваним з цього будинку (жилого приміщення), інше благоустроєне жиле приміщення залежно від належності будинку надається...


Статья 113. Вимоги, що пред'являються до благоустроєного жилого приміщення, яке надається у зв'язку з виселенням 

Надаване громадянам у зв'язку з виселенням інше благоустроєне жиле приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати вимогам статті 50 цього Кодексу. Громадянам,...


Статья 114. Виселення з наданням громадянам іншого жилого приміщення 

З наданням іншого жилого приміщення може бути виселено:

робітників і службовців (разом з проживаючими з ними особами), що припинили трудові відносини з підприємствами, установами,...


Статья 114-1. Виселення з дитячих будинків сімейного типу 

У випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу батьки-вихователі повинні звільнити надане їм жиле приміщення (стаття 46-1), а в разі відмови - підлягають виселенню з наданням їм іншого...


Статья 115. Виселення з жилих приміщень з наданням громадянам іншого жилого приміщення в інших випадках 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік законодавством Союзу РСР може бути передбачено й інші випадки виселення громадян з наданням іншого жилого...


Статья 116. Виселення без надання громадянам іншого жилого приміщення 

Якщо наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням, або систематичним...


Статья 117. Виселення громадян у разі визнання ордера недійсним 

У разі визнання ордера на жиле приміщення недійсним внаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення. Якщо громадяни,...


Статья 118. Службові жилі приміщення 

Службові жилі приміщення призначаються для заселення громадянами, які у зв'язку з характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього. Жиле приміщення...


Статья 119. Категорії осіб, яким може бути надано службові жилі приміщення 

Перелік категорій робітників, яким може бути надано службовіжилі приміщення ( 37-88-п ), встановлюється законодавством СоюзуРСР і Української РСР.

Відповідно до Основ житлового...


Статья 120. Службові жилі приміщення у будинках, що належать колгоспам 

У будинках, що належать колгоспам, включення жилих приміщень до числа службових (у тому числі і в будинках, заселених до введення в дію Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних...


Статья 121. Порядок надання службових жилих приміщень 

Порядок надання службових жилих приміщень установлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР.

Службові жилі приміщення надаються за...


Статья 122. Ордер на службове жиле приміщення 

На підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів видає громадянинові спеціальний ордер, який є єдиною...


Статья 123. Порядок користування службовими жилими приміщеннями 

Порядок користування службовими жилими приміщеннями встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР.

До користування службовими...


Статья 124. Виселення з службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення 

Робітники і службовці, що припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією, а також громадяни, які виключені з членів колгоспу або вийшли з колгоспу за власним бажанням,...


Статья 125. Особи, яких не може бути виселено з службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення 

Без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у статті 124 цього Кодексу, не може бути виселено:

інвалідів війни та інших інвалідів з числа військовослужбовців, які стали...


Статья 126. Жиле приміщення, що надається в зв'язку з виселенням з службового жилого приміщення 

Надаване громадянам у зв'язку з виселенням з службового жилого приміщення інше жиле приміщення має відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 цього Кодексу.

У разі...


Статья 126-1. Надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними 

Порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними визначається окремим Положенням, затвердженим Верховною Радою України.

( Кодекс доповнено...


Статья 127. Гуртожитки 

Для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період роботи або навчання можуть використовуватись гуртожитки. Для тимчасового проживання осіб, які відбували...


Статья 128. Порядок надання жилої площі в гуртожитках 

Порядок надання жилої площі в гуртожитках визначається законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР.

Жила площа в гуртожитку надається за...


Статья 129. Ордер на жилу площу в гуртожитку 

На підставі рішення про надання жилої площі в гуртожитку адміністрація підприємства, установи, організації видає громадянинові спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення на надану...


Статья 130. Порядок користування жилою площею в гуртожитках 

Порядок користування жилою площею в гуртожитках визначається законодавством Союзу РСР і Української РСР. 


Статья 131. Примірне положення про гуртожитки 

Відповідно до законодавства Союзу РСР Примірне положення про гуртожитки затверджується Радою Міністрів Української РСР, міністерствами, державними комітетами і відомствами СРСР за погодженням...


Статья 132. Виселення з гуртожитків 

Сезонні, тимчасові працівники і особи, що працювали за строковим трудовим договором, які припинили роботу, а також особи, що вчились у навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню...


Статья 132-1. Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 

До жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання відносяться жилі приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян, які не мають або втратили постійне місце...


Статья 132-2. Порядок надання і користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання 

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам за умови, що для них таке житло є єдиним місцем проживання і їх сукупний доход недостатній для придбання або...


Статья 133. Право громадян на вступ до житлово-будівельного кооперативу і одержання в ньому жилого приміщення 

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, вправі вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому квартиру.  


Статья 134. Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу 

На облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу беруться громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті (якщо інше не встановлене законодавством Союзу РСР і...


Статья 135. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу 

Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу встановлюються законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР.

До членів...


Статья 136. Черговість прийому до членів житлово-будівельного кооперативу 

Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу, приймаються до членів організовуваного кооперативу в порядку черговості.

Черговість прийому...


Статья 137. Порядок організації і діяльності житлово-будівельних кооперативів 

Житлово-будівельні кооперативи організуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, установах і організаціях.

Рішення про організацію кооперативів...


Статья 138. Контроль виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів за діяльністю житлово-будівельних кооперативів 

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм будинків. Виконавчий комітет...


Статья 139. Допомога держави житлово-будівельним кооперативам 

Держава подає житлово-будівельним кооперативам допомогу в експлуатації та ремонті належних їм будинків, а також у забезпеченні жилими приміщеннями членів житлово-будівельного кооперативу на...


Статья 140. Передача житлово-будівельному кооперативу рівноцінного жилого будинку замість того, що зноситься 

Якщо належний житлово-будівельному кооперативу будинок підлягає знесенню у зв'язку з вилучанням земельної ділянки для державних або громадських потреб, кооперативу замість будинку, що...


Статья 141. Надання членові житлово-будівельного кооперативу квартири 

Особі, прийнятій до членів житлово-будівельного кооперативу, по рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради...


Статья 142. Переважне право члена житлово-будівельного кооперативу на одержання жилого приміщення, що звільнилося в будинку кооперативу 

Член житлово-будівельного кооперативу, який потребує поліпшення житлових умов (частини друга і третя статті 134), має переважне право на одержання квартири, що звільнилася в будинку цього...


Статья 143. Обмін жилого приміщення членом житлово-будівельного кооперативу 

Член житлово-будівельного кооперативу вправі за письмовою згодою проживаючих разом з ним членів сім'ї, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного жилого приміщення з наймачем...


Статья 144. Найом жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу 

Член житлово-будівельного кооперативу вправі за згодою членів сім'ї, які проживають разом з ним, і правління кооперативу здавати в найом частину жилого приміщення, а в разі тимчасового виїзду...


Статья 145. Користування жилим приміщенням членами сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу 

Члени сім'ї, які проживають разом з членом житлово-будівельного кооперативу, мають рівне з ним право користування жилим приміщенням. Такого ж право набувають особи, які вселилися в жиле...


Статья 146. Поділ жилого приміщення між подружжям 

Поділ квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу між членом кооперативу і його дружиною допускається в разі розірвання шлюбу між ними, якщо пай є спільною власністю подружжя і якщо...


Статья 147. Виключення з житлово-будівельного кооперативу 

Члена житлово-будівельного кооперативу може бути виключено з кооперативу у випадках:

1) подання відомостей, що не відповідають дійсності і були підставою для прийому до кооперативу, а...


Статья 148. Виселення з будинку житлово-будівельного кооперативу 

Член житлово-будівельного кооперативу, виключений з кооперативу, втрачає право користування квартирою в будинку кооперативу і в разі відмовлення звільнити її підлягає виселенню в судовому...


Статья 149. Визначення прав і обов'язків члена житлово-будівельного кооперативу 

Права і обов'язки члена житлово-будівельного кооперативу, а також членів його сім'ї, умови користування і підстави припинення користування жилими приміщеннями визначаються статутом...


Статья 150. Користування жилим будинком (квартирою), що належить громадянинові 

Громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією...


Статья 151. Обов'язки власника по забезпеченню схоронності жилого будинку (квартири) 

Громадяни, які мають у приватній власності жилий будинок (квартиру), зобов'язані забезпечувати його схоронність, провадити за свій рахунок поточний і капітальний ремонт, утримувати в порядку...


Статья 152. Порядок проведення переобладнання і перепланування жилого будинку (квартири), що належить громадянинові 

Переобладнання і перепланування жилого будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної власності, провадяться з дозволу виконавчого комітету місцевої Ради народних...


Статья 153. Сприяння держави в ремонті та благоустрої жилих будинків (квартир), що належать громадянам 

Держава подає громадянам, які мають у приватній власності жилі будинки (квартири), допомогу в їх ремонті та благоустрої. Ремонт будинків (квартир), що належать громадянам, за їх бажанням може...


Статья 154. Контроль за утриманням будинків (квартир), що належать громадянам 

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів здійснюють контроль за утриманням будинків (квартир), що належать громадянам. ( Стаття 154 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12...


Статья 155. Гарантії прав громадян, які мають у приватній власності жилий будинок (квартиру) 

Жилі будинки (квартири), що є у приватній власності громадян, не може бути в них вилучено, власника не може бути позбавлено права користування жилим будинком (квартирою), крім випадків,...


Статья 156. Права і обов'язки членів сім'ї власника жилого будинку (квартири) 

Члени сім'ї власника жилого будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо...


Статья 157. Виселення членів сім'ї власника жилого будинку (квартири) 

Членів сім'ї власника жилого будинку (квартири) може бути виселено у випадках, передбачених частиною першою статті 116 цього Кодексу. Виселення провадиться у судовому порядку без надання...


Статья 158. Договір найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові 

Наймач користується жилим приміщенням у будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, відповідно до договору найму жилого приміщення.

Договір найму жилого...


Статья 159. Предмет і строк договору найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові 

Предметом договору найму в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, може бути як ізольоване, так і неізольоване жиле приміщення (кімната, зв'язана з іншою...


Статья 160. Права і обов'язки членів сім'ї наймача жилого приміщення у будинку (квартирі), що належить громадянинові 

Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі...


Статья 161. Право наймача на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові 

Наймач вправі вселити в займане ним жиле приміщення у будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб за письмовою...


Статья 162. Плата за користування жилим приміщенням і за комунальні послуги в будинку (квартирі), що належить громадянинові 

Плата за користування жилим приміщенням в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, встановлюється угодою сторін.

Плата за комунальні послуги береться...


Статья 163. Збереження жилої площі за тимчасово відсутніми наймачем та членами його сім'ї 

У разі тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними зберігається займане жиле приміщення у випадках і в межах строків, установлених частиною першою, пунктами 1 і 5 частини...


Статья 164. Обмін жилими приміщеннями в будинках (квартирах), що належать громадянам 

Наймач жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, вправі за письмовою згодою проживаючих разом з ним членів сім'ї, включаючи тимчасово...


Статья 165. Виселення наймача на час капітального ремонту жилого будинку (квартири), що належить громадянинові 

При проведенні капітального ремонту жилого будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної власності, коли ремонт не може бути проведено без виселення наймача, власник будинку...


Статья 166. Зміна договору найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові 

Договір найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, може бути змінено тільки за згодою наймача, членів його сім'ї і наймодавця, за...


Статья 167. Розірвання наймачем договору найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові 

Наймач жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, вправі за згодою членів сім'ї в будь-який час розірвати договір найму.

У разі...


Статья 168. Припинення договору найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові. Розірвання договору за вимогою наймодавця 

Укладений на визначений строк договір найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, припиняється після закінчення цього строку, і його...


Статья 169. Виселення наймача в разі припинення договору найму жилого приміщення 

У разі припинення договору найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, наймач і особи, які проживають разом з ним, зобов'язані...


Статья 170. Дія договору найму жилого приміщення при переході права власності на жилий будинок (квартиру) до іншої особи 

При переході права власності на жилий будинок, (частину будинку, квартиру), в якому знаходиться здане в найом жиле приміщення, до іншої особи договір найму зберігає силу до закінчення...


Статья 171. Забезпечення жилими приміщеннями громадян, будинки яких підлягають знесенню у зв'язку з вилученням земельних ділянок 

У разі знесення жилих будинків, що є в приватній власності громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб зазначеним громадянам, членам їх сімей, а...


Статья 173. Спорудження на новому місці жилих будинків, будівель та пристроїв для громадян, будинки яких підлягають знесенню 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік у випадках, установлених Радою Міністрів СРСР, для громадян, будинки яких підлягають знесенню, за їх бажанням...


Статья 174. Порядок надання квартир, відшкодування вартості будинків (квартир), будівель та пристроїв, що зносяться, і умови їх перенесення 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік порядок надання квартир, розміри і порядок відшкодування вартості будинків (квартир), будівель та пристроїв, що...


Статья 175. Забезпечення схоронності житлового фонду 

Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації, службові особи зобов'язані дбати про схоронність житлового фонду та підвищення його благоустрою. 


Статья 176. Обов'язки наймодавця по забезпеченню схоронності житлового фонду 

Наймодавець зобов'язаний своєчасно провадити ремонт жилих будинків, забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання будинків і жилих приміщень, належне утримання під'їздів, інших...


Статья 177. Обов'язки громадян по забезпеченню схоронності жилих будинків 

Громадяни зобов'язані забезпечувати схоронність жилих приміщень, бережно ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання, до об'єктів благоустрою, додержувати правил утримання жилого...


Статья 179. Додержання вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями  

Користування будинками (квартирами) державного і громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також приватного житлового фонду та їх утримання здійснюється з...


Статья 180. Експлуатація та ремонт державного житлового фонду в містах і селищах міського типу 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік експлуатація та ремонт державного житлового фонду (незалежно від відомчої належності) у містах і селищах міського типу...


Статья 181. Технічне обслуговування та ремонт будинків громадського житлового фонду і будинків житлово-будівельних кооперативів 

Державні житлово-експлуатаційні і ремонтно-будівельні служби здійснюють за договором технічне обслуговування та ремонт будинків громадського житлового фонду і будинків житлово-будівельних...


Статья 182. Експлуатація та ремонт житлового фонду в сільській місцевості 

Експлуатація та ремонт жилих будинків, що належать колгоспам, радгоспам та іншим підприємствам, установам, організаціям, розташованим у сільській місцевості, здійснюються їх...


Статья 183. Планування капітального ремонту державного житлового фонду 

У державних планах економічного і соціального розвитку Української РСР встановлюються завдання виконавчим комітетам обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних...


Статья 184. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт державного житлового фонду 

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт (поточний і капітальний) житлового фонду місцевих Рад народних депутатів здійснюється за рахунок коштів житлово-експлуатаційних організацій, а в...


Статья 185. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт громадського житлового фонду 

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт громадського житлового фонду здійснюється за рахунок власних коштів володільців фонду. 


Статья 186. Фінансування затрат, зв'язаних з експлуатацією та ремонтом нежилих будівель і нежилих приміщень у жилих будинках 

Затрати, зв'язані з експлуатацією та ремонтом перебуваючих на балансі житлово-експлуатаційних організацій окремих нежилих будівель і нежилих приміщень у жилих будинках, призначених для...


Статья 187. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів 

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів здійснюється за рахунок коштів кооперативів.

Розміри внесків членів житлово-будівельних...


Статья 188. Матеріально-технічне забезпечення експлуатації та ремонту житлового фонду 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік матеріально-технічні ресурси, необхідні для експлуатації та ремонту державного і громадського житлового фонду та фонду...


Статья 189. Відповідальність за неналежне використання житлового фонду та інші порушення житлового законодавства 

Особи, винні:

у порушенні порядку взяття на облік та ведення єдиного державного реєстру громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, зняття з обліку і надання громадянам жилих...


Статья 190. Відшкодування шкоди, заподіяної житловому фонду 

Підприємства, установи, організації, а також громадяни, які заподіяли шкоду жилим будинкам, жилим приміщенням, інженерному обладнанню, об'єктам благоустрою і зеленим насадженням на прилеглих...


Статья 191. Порядок вирішення житлових спорів 

Житлові спори вирішуються відповідно до закону.

( Стаття 191 в редакції Закону N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 ) 

Р о з д і л VII 

...


Статья 192. Забезпечення жилими приміщеннями громадян, направлених за кордон 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік громадяни, направлені на роботу за кордон, забезпечуються жилими приміщеннями у місці перебування в порядку і на...


Статья 193. Міжнародні договори 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік, якщо міжнародним договором СРСР встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить радянське житлове законодавство, то...